Zlotske pećine

Zlotske pećine

U Istočnoj Srbiji u blizini naselja Zlot, 240km od Beograda, nalaze se dve mistične pećine: Lazareva pećina i Vernjikica pećina…Iako je u pitanju Lazareva pećina, poznata je i po imenu Zlotska pećina, zbog blizine sela Zlot. Lazareva pećina se nalazi na levoj obali Lazareve reke, na samom izlazu i veličanstvenog Lazarevog kanjona. Danas Lazareva reka izvire 6,7 metara ispod ulaza u Lazarevu pećinu. Lazareva pećina je duga 1.592 m (649 metara staza za posete sa vodičem), prosečne temperature 10°C, a Pećina Vernjikica ima dužinu 1.530m (620 m za posete sa vodičem) i prosečnu temperaturu 6°C. Lazareva pećina je omiljeno staniste slepih miseva i u njoj je pronadjeno 22 vrste slepih miseva. Lazareva pećina je okružena predivnom prirodom, kao i jedinstvenim Lazarevim kanjonom. Lazareva pećina je bila naseljena u preistoriji, o čemu svedoče ostaci ognjista, koliba i mesta gde su stanovnici radili, kao i raznovrsni objekti poput oružja, orudja, nakita i grnčarije napravljeni od kamena, zemlje i bakra. Lazareva pećina je prosla kroz nekoliko razlicitih perioda : bakarno doba – kada je bila znacajno staniste lovaca, gvozdeno doba – kada je bila znacajan metalurski centar, koji je povezan sa topljenim objektima od gvozdja i bakra, kao i bronzano doba. O Lazarevoj pećini postoje brojne legende i predanja.

Tajanstvena Istočna Srbija

SHARE IT: