Zasavica Specijalni Rezervat prirode

Zasavica Specijalni Rezervat prirode

Specijalni rezervat prirode Zasavica sa istoimenom rečicom je nekadašnje rečno korito /promenjenog toka reke Save/, sa 671 hektara pod I kategorijom zaštite. Zasavica je prirodno podrućje koje se nalazi oko 80 km zapadno od Belgrada, 65 km južno od Novog Sada, u južnoj Vojvodini i severnom delu Mačve. Rezervat prirode Zasavica zauzima ukupnu površinu od 1825 ha sa rečicom dužine 33,1 km, a mesto je opstanka raznovrsnom i retkom biljnom i životinjskom svetu. Osnovu rezervata Zasavice čine vodena površina kanala Jovac i Prekopac, kanalisani prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica. Zasavica je oaza za oko 200 vrsta biljaka, 120 vrsta ptica, 20-tak vrsta riba. Zasavica je stavljena pod zaštitu države Srbije 1997. godine kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Od 2001. godine je Prirodni rezervat Zasavica clan Europarc Federacije.

Riba Umbra Krameri, u narodu poznata kao “Mrguda”, prirodna je retkost i u našoj zemlji živi samo u Zasavici. Rezervat Zasavica je takođe i poslednje stecište dabrova u Srbiji i Evropi. U Zasavici je otvoren savremeni auto kamp, opremljen po najvišim standardima. Specijalni Rezervat Prirode Zasavica je idealan za odmor, rekreaciju, plovidbu čamcem, posmatranje prirode i ptica, edukativne programe ili proučavanje prirode.

SHARE IT: