Vukov Muzej Tršić

Vukov Muzej Tršić

Tršić je rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, srpskog lingvističara i reformatora srpskog jezika (1787-1864). Prvi podaci o naseljenosti Tršića potiču iz prve polovine 16. veka. U Tršiću se nalazi etnografski park sa spomen-kućom Vuka Stefanovića Karadžića i više građevina srpske narodne arhitekture jadarskog područja, koje čine jedinstvenu kulturno-istorijsku i etnografsku celinu, uz obrazovni centar i autentične objekte namenjene posetiocima, koji čuvaju uspomenu na Vuka i njegovo delo. Kuća je odeljenje sa otvorenim ognjištem, pokućstvom i posuđem, karakterističnim za kuće iz 19. veka. U sobi se nalaze krevet, sto, klupa, ikone, gusle i Vukov portret iz 1816. godine, rad Pavela Đurkovića. Brojne radionice obrazovanja i obuka u ručnim radovima i starim zanatima u Vukovom Muzeju u Tršicu privlače istraživače, ljubitelje i poštovaoce kulture i učenike iz Srbije i inostranstva.

Od 1971. godine u Tršiću se odrzava Đački Vukov sabor, koji je Generalna konferencija UNESCO uvrstila u svoj kalendar značajnih kulturnih događaja, usvajanjem Rezolucije o proglašenju Vukove zadužbine u svetsko kulturno nasleđe.

SHARE IT: