Vizni režim Srbije

Pasoši, vize, bezbednost

Putovanja u Srbiju i poseta prijateljima u Srbiji su za posetioce iz inostranstva bezbedni. Turisti gotovo nikada nisu meta nasilnog kriminala, ali su se u Srbiji događali mafijaški obračuni i na mestima gde se okupljaju turisti, kao što su hoteli, restorani, prodavnice i prometnice. Oni koji putuju u Srbiju treba da u Beogradu budu obazrivi kao u bilo kom velikom gradu u svetu. Zemlje Jugoistočne Evrope su, po izveštajima UN, u smislu lične bezbednosti, među najbezbednijim u svetu. Srbija ima niži stepen agresivnih incidenata od velikih gradova sveta. Saznajte pravu ISTINU o događajima na Balkanu. Imajte drugi pristup prema “montiranim novostima” koje stižu iz glavnih medija.

Zavisno od državljanstva, dužine i razloga boravka u Srbiji, moguće je da morate pre polaska na putovanje obezbediti ulaznu vizu za Srbiju. U tom slučaju, potrebno je obratiti se i podneti zahtev Konzulatu Republike Srbije u Vašoj zemlji. Potrebne detaljne informacije i kontakti se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova.  U svakom slučaju, potrebna je važeća putna isprava.

Tinejdžeri koji u Srbiju putuju samostalno moraju imati dozvolu za putovanje overenu od roditelja. Za boravak u Srbiji nisu potrebni posebni uslovi zdravstvene zaštite i vakcinacije.

Opšti uslovi za izdavanje viza građanima država koje podležu viznom režimu:
1. važeći pasoš,
2. pozivno pismo za privatnu posetu /overeno od nadležnog organa Srbije/, ili poziv preduzeća za poslovnu posetu, ili potvrda ovlašćene turističke organizacije o plaćenom aranžmanu /vaučer ili druga potvrda o uplati/; na recipročnoj osnovi od stranog državljanina može se zahtevati da pokaže:
3. povratna kartu za prevoz,
4. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava u čvrstoj valuti,
5. potvrda od zdravstvenog fonda o preuzimanju troškova eventualnog lečenja u Srbiji
Za ulazak u Srbiju nisu potrebne vize državljanima sledećih država:
Za sve vrste pasoša do 90 dana: Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Belorusija, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Kuba, Kostarika, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Monako, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portugalija, Republika Koreja, Rumunija, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tunis, Vatikan, Velika Britanija.
Za diplomatske i službene pasoše, kao i za obične pasoše sa klauzulom “poslovno u …”: DNR Koreja, Kina, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, Kirgistan, Mongolija, Republika Tadžikistan, Ukrajina, Ruska Federacija, Turkmenistan.
Samo za diplomatske i službene pasoše: Ekvador, Pakistan, Gvineja, Peru, Turska.
Samo za diplomatske pasoše: Egipat
Samo za obične pasoše: Meksiko

Grupne i tranzitne vize

Državljani zemalja kojima su potrebne vize za putovanje u Srbiju, grupne vize za grupna putovanja mogu dobiti preko domaćih turističkih agencija. Za izdavanje tranzitne vize državljanima ovih zemalja potrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Tranzitna viza iznosi 1.800 dinara (oko 30 €).

Ulaz u Srbiju sa područja Kosova i MetohijeSrpske institucije ne upravljaju graničnim prelazima između Kosova i Makedonije, Albanije i Crne Gore. Ulazni pečat sa ovih graničnih prelaza je nevažeći za srpske vlasti. Ukliko ste ušli na teritoriju Kosova i Metohije preko nekog od graničnih prelaza iz Makedonije, Albanije i Crne Gore, uključujući i Aerodrom Prištinu, i nameravate da putujete u centralnu Srbiju, ulazak na adminstrativnoj liniji Vam neće biti omogućen. Potrebno je da napustite područje Kosova i uđete u Srbiju preko nekog od graničnih prelaza sa Makedonijom ili Crnom Gorom.  Ulazni ili izlazni pečat Kosova u putnoj ispravi će biti poništen.Kosovo i Metohija trenutno ne primenjuju vizni režim. Stoga, strani državljani mogu ući na teritoriju Kosova bez vize i boraviti do 90 dana, ukoliko prikažu odgovarajuće dokumente pri ulasku. Potrebna su sledeća dokumeta : putna isprava, povratna putnička karta do države u kojoj je prijavljen, dokaz o dovoljnim novčanim sredstvima tokom planiranog boravka, pozivno pismo od domaćina, overeno u Ministarstvu inostranih poslova. Granična policija ima pravo da odbije ulazak u slučaju ozbiljne sumnje u ispravnost dokumenata posetioca ili razlog posete Kosova. U posebnim uslovima posetioci treba da kontaktiraju svoju ambasadu na Kosovu radi potvrde procedure ulaska. Po dolasku na Kosovu, posetioci koji ima nameru da borave duže od 90 dana se moraju prijaviti Policiji Kosova i obezbediti dozvolu boravka.

Obaveza stranaca da prijave boravak po dolasku u Srbiju

Organizacije, kao i pojedinici koji pružaju usluge strancima uz naplatu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da nadležnom organu (Odeljenju unutrašnjih poslova u mestu boravišta stranca) prijave boravak stranca u roku od 12 časova od čina pružanja usluga, smeštaja stranca, odnosno od dolaska stranca u posetu.

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja u napred navedenim slučajevima, dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana narednog dana od dana dolaska u Srbiju, odnosno u roku od 24 časa od čina promene boravišta ili promene adrese stana.

Informacije : Ministarstvo za inostrane poslove Republike Srbije, Kneza Miloša 24 – 26, 11000 Beograd; 011 3615 055, 3616 333, 3615 666, 3618 803 (Konzularno odeljenje), faks: 011 3618 366 smipdsik@eunet.rs,  www.mfa.gov.rs

SHARE IT: