Vevčani – Vevčanski izvori

Selo Vevčni ili Vevčani se nalazi 14 km od Struge i Ohridskog jezera, u podnožju prekrasnog planinskog venca Jablanice. Veruje se da je selo Vevčani osnovana negde u periodu od kraja 6. do početka 8. veka. Selo Vevčane su verovatno osnovali Berziti, koji su tada primili hrišćanstvo. Prvo naselje je originalno nastalo u podnožju planine Jablanice. Sela Labuništa, Podgorci, Krstec, Jablanica i Vevčani u Drimkolu su bila srpska-patrijaršijska sela sa većinskim srpskim stanovništvom Stare Srbije. Drimkol je etno-geograrski predeo u zapadnom delu Severne Makedonije, na granici sa Albanijom. Ime Drimkol je turskog porekla i nastalo je od naziva reke Drim i turskog nazia kol za manju oblast ili župu. Na zapad se Drimkol prostire do Crnog Drima, na istok do planine Jablanice, na jug do Ohridskog jezera, a na sever do Debarske župe. Drimkol se deli na Debarski Drimkol na severu i Struški Drimkol, koji ulazi u Strušku dolinu.

Selo Vevčani ima odlično očuvanu autentičnu arhitekturu, 19 crkava, manastira i kapela. Glavna seoska crkva u Vevcanima je Sveti Nikola, koja potiče iz 1876. godine. Ugledan manastir Sveti Spas Vevčani se nalazi na nadmorskoj visini preko 1300 metara. U blizini Vevčana ima mnogo ledničkih jezera i obilje vrhunski kvalitetnih voda. Najviše i najpoznatije jezero je “Lokva”, koje se nalazi na planini Jablanici, na preko 2000 metara nadmorske visine. Čuveni izvori u selu Vevčani su najpoznatiji izvori u Makedoniji i jedna od najlepših prirodnih znamenitosti Makedonije. Vevčanski Izvori se nalaze na istočnim padinama planine Jablanice, čije se mirisne livade prostiru kroz selo, na nadmorskoj visini od preko 900 metara. Najveći Vevčanski izvor se nalazi na ulazu u jednu od brojnih pećina na ovom području. Ispod najvećeg izvora u Vevcanima je deset malih izvora, koji se prepliću. Najpoznatiji Vevčanski izvor je “Jankov Kamen”, na nadmorskog visini od 1200 metara. Drugi vevčanski izvor je “Mala Livada”, čija voda ima specifičan ukus i boju i nalazi se na visini od preko 1600 metara. Najviši vevčanski izvor je “Golina”, koji se nalazi na nadmorskoj visini od preko 2000 metara. Jačina vode koja ističe iz ovog vevčanskog izvora se procenjuje na preko 1500 litara u sekundi, većinom tokom proleća. Vevčanski izvori su 1999. godine proglašeni za spomenik prirode.

Ukupan broj stanovnika živopisnog planinskog sela Vevčana je oko 2500. Selo Vevčani ima sopstvenu upravu. Do sela Vevčni ili Vevčani se lako stiže autobusom ili kolima, kao i drugim sredstvima prevoza. Turisti mogu boravili ili u hotelima u Strugi ili u seoskim domaćinstvima ili prenoćištima i hotelima sa smeštajnim kapacitetima pogodnim za manje turističke grupe. Hiljade turista krstari selom tokom veselog Vevčanskog Karnevala, koji se svake godine organizuje 13. i 14. januara, povodom proslavljanja praznika Svetog Vasilija. Vevčanski Karneval potiče iz paganskih vremena, sa tradicijom preko 1300 godina. Tokom Vevčanskog Karnevala lokalno stanovništvo, ukrašeno raznovrsnih maskama na licu, oponašajući đavola, demona i druge mitske arhaične likove, izvodi posebne pokrete, gestikulaciju i uzvike i organizuje raznovrsne živopisne predstave iz davne i skorije prošlosti. Svuda se u Vevčanima tada čuje tradicionalna muzika zurle /autentičnog drvenog instrumenta, sa dva jezička/ i bubnjeva.

U Vevčanima ima 8 restorana i pansiona koji gostima /ali i vedrom i gostoljubivom lokalnom stanovništvu/ omogućavaju odmor, osveženje i vrhunski gastronomski doživljaj. Pupinova Kuka, Domakinska kuka, Kutmičevica i Via Egnatia su poznati restorani u Vevčanima koji služe tradicionalne specijalitete vrhunskog kvaliteta i obezbeđuju smestaj u udobnim sobama sa kupatilima. U ovim restoranima se posetiocima predstavlja bogato nasleđe tokom aktivnosti kao što su živa starogradka muzika, folklorno muzički nastup lokalnog KUD-a Drimkol Vevčani ili radionice pripreme tradicionalnih makedonskih jela sa aktivnim učešćem gostiju….  Selo Vevčani ima svoj zvanični simbol, koji je magijski kotao sa dva klovna koji igraju iznad njega. Ovde možete dobaviti vevčanski pasoš.

SHARE IT: