Ulpijana – Ulpiana – Iustiniana Secunda

Ulpijana – Ulpiana – Iustiniana Secunda

U južnom predgrađu Prištine, u blizini manastira Gračanice, nalaze se ostaci arheološkog nalazišta Ulpijane, koje je bilo najveće i najznačajnije rimsko i ranohrišćansko naselje Gornje Mezije – Moesia Superior na današnjoj teritoriji Kosova i Metohije. Grad Ulpijana /Ulpiana/ je procvetao u periodu od 2. do 4. veka n.e., kada je bio sedište episkopije i poznat kao Municipium Ulpiana Splendidissima. Otkriveni su velelepni delovi naselja Ulpijane : ranohrišćanska bazilika, nekropole, castrum, bedemi… Teritorija RES PUBLICA Ulpiana se na jugu graničila s teritorijom kolonije Scupi, na severu i severozapadu dopirala je do stanice Ad Fines kod Kuršumlije.

Tragovi rudarske delatnosti na ovom prostoru potiču iz perioda pre dolaska Rimljana i ukazuju da je starije naselje starosedelaca svakako postojalo. Hrišćanski mučenici, Sveti Flor i Lavr su prema jednom žitiju, došli kao klesari iz Ilirije u Ulpijanu radi izgradnje paganskog hrama. Istorijski podaci potvrđuju boravak Cara Teodosija u Ulpijani 380. godine n.e. Ulpijanu su dva puta razorili Goti, da bi konačno bila razorena u zemljotresu 518. godine. Ponovo ju je obnovio Car Justinijan sredinom 6. veka, od kada nosi naziv Druga Justinijana – Justinijana Sekunda /Iustiniana Segunda/. Najznačajnije obeležje arheološkog nalazišta Ulpijane je podzemna grobnica sa sarkofagom od belog mermera i podnim mozaicima izuzetne lepote. Grad Ulpijana kontinuirano živi kao glavno središte političkih, kulturnih i privrednih aktivnosti do pred sam početak 7. veka, kad su ga porušili Avari i Germani. Nalazište Ulpijana poseduje izvanredne kulturne vrednosti iz različitih istorijskih perioda, što povećava njegov arheološki, arhitektonski, istorijski i privredni značaj.

SHARE IT: