Ture

Ture Panakomp-a

Raznovrsna razgledanja i turističke usluge koje čine više od 350 brižljivo planiranih i ponuđenih ruta-itinerera turističkih paketa u Srbiji i regionu Balkana omogućavaju našim klijentima-posetiocima bez ograničenja njihovih mogućnosti, lako upoznavanje brojnih znamenitosti i sadržaja, uz mogućnot da opušteno uživaju u čaši vina… drugom omiljenom osveženju. Jednostavan izbor željene znamenitosti u Srbiji ili države Balkana ili kombinovane – regionalne Balkanske ture među našim turističkim paketima uključuje brojne destinacije i usluge tokom putovanja koje će biti pružene posetiocima.

 

TA PANACOMP ZEMLJA CUDA LCC Srbija u saradnji sa inostranim partnerima – stranim tour operatorima posreduje u operativnoj organizaciji u više od 300 jedinstvenih turističkih aranžmana u Srbiji i na Balkanu, jer je ozbiljno i iskreno posvećena zahtevima, očekivanjima i zadovoljstvu posetilaca-gostiju. Panacomp zemlja čuda LCC Srbija izuzetno poštuje posetioce-goste zainteresovane za kulturno nasleđe i sa posebnom pažnjom i radošću ističe, tumači i predstavlja bogato kulturno nasleđe Srbije i regiona Balkana, u cilju jedinstvenih doživljaja.

Turističke ture u našoj organizaciji, po temama, sadržajima, aktivnostima i motivama, ubrajamo u svojevrsne saznajne kulturne ture, jer obuhvataju turističko i arheološko istraživanje i na odgovarajući način upoznavanje znamenitosti, dobro očuvanih običaja i lokalnog stanovništva, uvek posvećujući posebnu i iskrenu pažnju očekivanjima, osećanjima i doživljajima posetilaca. Mnoga naša obrazovna i saznajna putovanja privlače omladinu i mlade, jer su usredsređena za razvijanje sposobnosti poštovanja, vođstva i ekipnog rada, izgrađivanje samopouzdanja i podrške mladih da prepoznaju i učvrste svoje stavove, verovanja, posebno u vezi različitih kultura i svojih životnih principa i prioriteta. Naša putovanja ne pružaju samo nove doživljaje posetilaca, sa nadmoćno značajnim ličnim kontaktom i preporukama naših vodiča koji omogućavaju osećaje zvuka, pogleda, mirisa, dodira, ukusa, već unapređuju interesovanje za promenu – povećanje svesti i odgovornosti o odgovornom korišćenju kulturnog i prirodnog nasleđa.

Organizacijom naših putovanja – jednodnevnih i višednevnih paket aranžmana u Srbiji i višednevnih balkanskih tura, kao odgovorni i odlični poznavaoci destinacija, posvećeni smo činjenju dobrog i časnog. Istovremeno podržavamo sveukupnu konkuretnost, poštujemo prirodno i kulturno nasleđe i ostvarajemo društvenu i ekonomsku korist za lokalnu zajednicu, garantujući najviše standarde profesije kojom se bavimo, budući da jaka preduzeća i preduzetnici čine naprednu državu. Ni jedan nacionalni i regionalni razvoj nije održiv ukoliko ne podrazumeva kulturne aspekte koji određuju zajednički identitet stanovništva i ako ne čuva zajedničko kulturno nasleđe za sledeće generacije.

Kulturne ture TA PANACOMP ZEMLJE CUDA obuhvataju saznajna, avanturistička putovanja i upoznavanje prirode, eko i ruralni turizam, kulturne i istorijske ture u Srbiji i Balkanu, koje realizujemo na radost i zadovoljstvo naših klijenata željnih saznanja i novih iskustava. Poslovanje PANACOMP-a Zemlje čuda je usmereno na stvaranje brižnijeg građanskog društva kroz empatiju, posvećivanje posebne i iskrene pažnje očekivanjima, osećanjima i doživljajima posetilaca, poštovanje i zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, stalnu podršku dobavljačima i mladima, kroz istovremene garancije da pouzdano odgovaramo na želje, zahteve, potrebe i očekivanja naših gostiju. Smatramo da uspešno turističko putovanje zahteva izrazitu preciznost, veliko znanje i stručno iskustvo, što je način na koji pružamo i stalno pratimo usluge i pažnju koje uživaju naši klijenti.

Naši jednodnevni i višednevni grupni turistički programi u Srbiji, kao i posebni multi-Balkan turistički aranžmani koji spajaju nekoliko država Balkana, podeljeni su po motivima, vrstama klijenata, sadržajima i aktivnostima koje obuhvataju, prizivajući duh prošlih vremena. PANACOMP ZEMLJA ČUDA LCC Srbija turističke aranžmane – ture vode profesionalni turistički vodiči i visokospecijalizovani stručnjaci i saradnici – istoričari, istoričari umetnosti i arheolozi, dok grupe, zainteresovane da upoznaju srpske srednjovekovne manastire na posebno duhovan “svetosavski način”, putuju sa teolozima i sveštenomonasima srpskih pravoslavnih manastira. Naši vodiči pričaju priče o Srbiji i Balkanu i kvalifikovani su da na svojstven način predstave tajne regiona, sa željom da podele svoje znanje sa drugima.

Toplo preporučujemo našim putnicima da na vreme provere vizne zahteve, shodno vrsti putne isprave koju imaju, i obave sve neophodne procedure za obezbeđenje vize za državu-države u koje putuju, ukoliko im je viza potrebna. Zavisno od države u koju putuju, kao i rute putovanja, putnici treba da provere vizni režim do konačne destinacije i obezbede transfere pre i po završetku putovanja, kao i da obezbede ulaznu turističku vizu, ukoliko im je potrebna.

Panacomp zemlja čuda LCC Srbija vodi računa o zakonskim propisima, a posebno poštuje Zakon o turizmu Republike Srbije, koji propisuje sledeće – Članom 3. stavom 1, tačka 20, Zakona o turizmu ‘/Sl.Glasnik RS/ broj 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015 i 83/2018. – dr. zakon’, propisano da je turistički vodič fizičko lice koje pruža usluge vođenja, pokazivanja i stručnog objašnjavanja prirodnih, kulturno-istorijskih, arheoloških, etnografskih, privrednih i drugih znamenitosti. Članom 94. istog Zakona, između ostalog je propisano da turistički vodič i turistički pratilac mora da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča i turističkog pratioca u skladu sa ovim zakonom.

Turistički vodič i turistički pratilac mora da :

  1. ima državljanstvo Republike Srbije
  2. zna srpski jezik
  3. ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
  4. aktivno zna jedan strani jezik

Lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča moze da obavlja i poslove turističkog pratioca. Turističkim vodičem i turističkim pratiocem, u smislu ovog zakona, smatra se i državljanin države članice Evropske unije i evropskog ekonomskog prostora, koji ispunjava uslove za turističkog vodiča i turističkog pratioca propisane ovim zakonom. Turistički vodič i turistički pratilac pri pružanju usluga mora da ima kod sebe odgovarajuću i važeću legitimaciju i da je nosi na propisan način. Stručni ispit za turističkog vodiča i turitičkog pratioca se polaže pred komisijom koju obrazuje ministar. Ministarstvo turizma izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno za turističkog pratioca, kao i legitimaciju.

Takođe, članom 127. stav 1. tačka 9. istog zakona, propisano je da će se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj fizičko lice ako pruža usluge turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča i turističkog pratioca, a nema položen stručni ispit, /clan 94, stav 1/. Navedene odredbe se odnose na domaće i na strane državljane, ali se napominje da je postupanje stranih državljana u delu obavljanja delatnosti, odnosno pružanju usluga suprotno važećim propisima, uređeno i zakonom o strancima /’Sl.Glasik RS’ broj tacka 24/2018/, kao i zakonom o zapošljavanju stranaca /’Sl.Glasnik RS’ broj tacka 128/2014, 113/2017 i 50/2018/, nad kojim zakonima nazdor vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo nadležno za spoljne poslove, odnosno Ispektorat za rad.

Panacomp zemlja čuda stalno razvija veliki broj turističkih tura i tematski saznajnih sadržaja i aktivnosti za partnere iz inostranstva sa kojima blisko sarađuje. Na primer, o ledenom dobu, praistoriji, umetnicima, životu na selu, ostacima lokalnih sukoba, narodnoj kulturi, nastupima horova i orkestara u regionu Balkana, verovanjima i praznoverju Srbije i Balkana…. bez skrivenih i dodatnih troškova ! Veličina grupa varira od 6 do 30 učesnika, nekada 100-200-400 ili 500 učesnika, zavisno od teme i vrste turističkog aranžmana, prevoza i smeštaja, kao i uključenih sadržaja i aktivnosti. Ponekad imamo grupe manje od 6 učesnika, pa organizujemo tzv. individualne – privatne ture, ali je prosečan broj zainteresovanih posetilaca za kulturne ture od 12 do 20, koga uvek prate naši profesionalni vodiči.

 

IZUZETNO BOGATE turističke programe i kulturne ture naše turističke ponude brižljivo planira talentovana, stručna i iskusna PANACOMP ZEMLJA ČUDA LCC Srbija ekipa, koja odlično poznaje sadržaje i uslove na destinacijama i lokalitetima. Naši turistički programi i kulturne ture obuhvataju bogato kulturno nasleđe, arhitekturu, etnologiju, muziku, autentičnu gastronomiju, verovanja, običaje i upoznavanje stanovnika Srbije i Balkana, kao i mnoge primamljive doživljaje za pamćenje koje susrećete samo u Srbiji i na Balkanu : upoznavanje drevnih nalazišta i spomenika, prirodnih i kulturnih znamenitosti Srbije i Balkana, radionice ručnih radova i starih zanata, potpuna rekonstrukcija dobro očuvanih običaja – tradicionalna srpska svadba, mitovi i legende, ikonopisačke i ćirilične kaligrafske radionice – tradicionalni vizantijski način slikanja ikona i pisanja ćirilice, koji obuhvata umetničku i duhovnu stranu ikonografije, “Vojvođansko veče“, kulinarske i gastronomske radionice, programi u seoskim turističkim domaćinstvima i salašima, nezaboravne probe vrhunskih vina /vinske ture/, rakije i autentičnih proizvoda, muzički i tradicionalni festivali, susreti sa lokalnim stanovništvom i njihovim načinom života, viteške igre, ispiranje zlata, striženje ovaca, srpska slava, srpska svadba… Vaše je samo da odaberete program i sadržaje koji Vam najviše odgovaraju.

Svaki od PANACOMP zemlja čuda LCC Srbija turističkih aranžmana – programa je moguće prilagoditi posebnim željama i organizovati kao privatno-individualno putovanje, što je veliko zadovoljstvo našeg posvećenog tima, jer time direktno ispunjavamo očekivanja, potrebe, zahteve i želje naših gostiju. Uvek smo na raspolaganju našim gostima pre, tokom i po završetku turističkih programa /bez skrivenih ili dodatnih troškova/. Stoga, ukoliko Vam je potrebna bilo kakva informacija, fotografija ili savet u vezi boravka i turističkih aranžmana u Srbiji i na Balkanu, ljubazno molimo da nas odmah kontaktirate. PANACOMP ZEMLJA ČUDA arhiva obuhvata 20000 fotografija znamenitosti uključenih u naše ture, kao i hotela, seoskih domaćinstava i ostalih partnera i dobavljača sa kojima sarađujemo i dostavljamo ih mailom u jpg formatu, na Vaš zahtev.

Obaveštavamo vas da našu internet stranicu www.panacomp.net koja obuhvata više od 5000 pojedinačnih stranica, neće krasiti dosadašnje raskošno obimne objavljene fotografije. U cilju ostvarene vidljivosti, pored naših turističkih i drugih proizvoda i ponuda namenjenih povećanju interesovanja posetilaca, naše internet objave su obuhvatale i opise i mnogobrojne fotografije znamenitosti, spomenika i brojnih dobavljača u Srbiji i regionu sa kojima uspešno, ponosno i blisko sarađujemo. Promena je uslovljena nerazumevanjem i neprihvatljivim odnosom određenih autora fotografija sa kojima nismo uspeli da postignemo razumevanje i poštovanje dostizanja ciljeva i rezultata koje ostvarujemo u turističkom i kongresnom poslovanju, pa smo bili primorani da primenimo drugačije načine predstavljanja. Živeli svest /i o uspehu turizma/, poštenje i zdrav razum !

 

PanaComp Wonderland

 

Da biste izvršili rezervaciju za turistički aranžman u Srbiji i na Balkanu koji najviše odgovara Vašim željama i interesovanju, proučite naše opšte uslove putovanja i jednostavno pošaljite email sa imenima učesnika, odabranom turom i terminom polaska ili popunite Registracioni formular na našem sajtu. Po prijemu Vaše rezervacije, dobićete od nas potvrdu i predračun za uplatu avansa od 30% vrednosti putovanja-paket aranžamana. Rezervaciju takođe možete izvršiti telefonom, ali je Vaša prijava punovažna prijemom uplaćenog avansa. PANACOMP ZEMLJA ČUDA LCC Srbija prima uplate na svoje dinarske i devizne račune, jer sistem bezbednog online plaćanja kreditnim karticama još nije razvijen u Srbiji. Konačnu uplatu troškova putovanja je potrebno izvršiti najkasnije do 30 dana pre putovanja na naš bankovni račun. Po prijemu konačne uplate, od PANACOMP-a slede blagovremeno detaljna uputstva, koja dobijate najkasnije do 7 dana pre početka putovanja.

Posle rezervacije, molimo da zatražite sve podatke i uputstva za plaćanje na račun TA PANACOMP ZEMLJA ČUDA LCC Srbija. Molimo da pri plaćanju Vašeg aranžmana, svojoj banci obavezno date nalog za uplatu preko korespondentnih banaka, što će uštedeti Vaš novac i izbeći visoke troškove bankovne doznake.

Jednokrevetne sobe su ponekad na raspolaganju u ograničenom obimu i uz naznačenu doplatu. Putnicima koji sami putuju, obezbeđujemo smeštaj sa putnicima istog pola. Putnici koji samostalno obezbeđuju svoj avionski prevoz, imaju odgovornost za transfere do i od aerodroma u Beogradu. U slučaju da želite da Vaše transfere i druge turističke usluge mi organizujemo, potrebno je da ih unapred rezervišete, uz podatke o letovima.

Znajte da PANACOMP ZEMLJA ČUDA LCC Sribja nikada neće tražiti da mailom dostavite podatke o svom računu ili lozinki za pristup određenim ličnim podacima, jer o bezbednosti podataka strogo vodimo računa, pošto privatne podatke smatramo visoko poverljivim i rizičnim, što obuhvata široku i pažljivu obradu ili posebnu kategoriju svesti o podacima čije odavanje podleže kriminalnom delu. Iako Srbija nije deo EU, mi smo posvećeni čuvanju ličnih podataka koje dobijamo, uz obezbeđenje usaglašenog i doslednog pristupa podacima, garantujući da su svi pojedinci čije podatke koristimo obavešteni o razlogu i načinu njihovog korišćenja, koja su im prava, kome su podaci otkriveni i koje mere predostrožnosti se preduzimaju u cilju zaštite ličnih podataka. 

Uvek smo zahvalni za Vaše utiske i komentare i sa radošću ih očekujemo !

Doživite pravu Srbiju i Balkan poštujući njihovo izvanredno kulturno nasleđe !

SKYPE : panacomp.travel

SHARE IT:
error: Content is protected !!