Trgovište Rumunija

Trgovište je istorijski grad i nekadašnji glavni grad tokom tri stotine godina sa vladarskim – Kneževim dvorom severnog dela istorijske pokrajine Vlaške – oblast u južnom delu današnje Rumunije, između Karpata i Dunava i 80 km severozapadno od današnjeg glavog grada Bukurešta. Grad Trgovište se nalazi na desnoj obali reke Jalomice, u istorijskom okrugu-županiji Dambovita – Dambović, u brdovitom i plodnom području južnih Karpata, ukrašenih voćnjacima i vinogradima. Južno od grada Trgovište je Vlaška nizija, a severno planinski masivi Karpata, pod šumama u pašnjacima i obližnjim prirodnim znamenitostima i spomenicima koje privlače pažnju posetilaca – pećina Jalomica na masivu Parka prirode Bučeđi, visoravan i pećina Padina-pećina sa Sfingom Babele, na visini od 2,216 metres, udaljeni oko 85 km.

Značajna mesta Trgovišta i njegove kulturne i turističke znamenitosti su vezane za bogatu istoriju ovog grada koji je bio glavni grad Vlaške tokom 300 godina, do brutalnog ubistva njegovog vladara – Njegovog veličanstva Svetog Konstantina Brankoveanua – Konstantina Brankovića, vladao od 1688-1714. U Trgovištu su štampane prve knjige u Rumuniji  i na  jugoistočnom evropskom prostoru od 1508. godine, o čemu danas svedoči Muzej štampe sa bogatom zbirkom knjiga i rukopisa. Trgovište 1714. godine prestaje da bude glavni grad Vlaške, ali je očuvalo vojnu tradiciju i vladarski ugled.

Drevnost Srba na području Trgovišta je potvrđena u istorijskim spisima antičkih, rimskih i grčkih istoričara i kartografa koji tvrde da je današnja teritorija Rumunije „matična zemlja” Srba (Slovena). Na osnovu srednjovekovnih jezičkih podataka u Moldaviji i Rumuniji sledi zaključak da su rumunska i moldavska nacija stvorene od Srba (Slovena). U antičkim i srednjovekovnim dokumentima piše da su stanovnici današnje Rumunije i Moldavije slovenski Dačani, ili dački Sloveni, odnosno prekodunavski Tračani. Stare rumunske crkve i danas čuvaju freske i ikone na srpskom jeziku. Počeci korišćenja novog rumunskog jezika u literaturi nisu zabeleženi pre 16. veka.

Kraljevska Celina u Trgovištu obuhvata Nacionalni muzejski kompleks, Kraljevski dvor i 15 muzeja sa njegovim najvažnijim spomenicima: Kula Kindija – kula zvonara Kindijej iz 16. veka koja je simbol grada, Velika kraljevska crkva iz 1698. za vreme vladavine Konstantina Brankovića, ruševine dve palata i Istorijski muzej, sa eksponatima od paleolita do doba Ujedinjenja 1918. godine, Muzej arhieposkopije, Muzej umetnosti – smešten u vrlo zanimljivoj monumentalnoj zgradi iz 1895. godine. Sa značajnom zbirkom srednjovekovnih predmeta i slika rumunskih umetnika, Muzej pisaca Dambovice, Muzej evolucije čoveka, dobro obnovljene uzane mirne ulice istorijskog jezgra sa mnoštvom restorana i kafea, manastir Dealu, udaljen 4 km u kojima počivaju znamenite ličnosti Vlaške i Moldavije, vojvode i prinčevi iz doba burne istorije – Vlad – Vladislav Tepeš Besarab, 1390-1447, Stefan Vladislav II, glava Mihajla Hrabrog Viteazua, 1558-1601, Radu IV Veliki koji je bio oženjen princezom Katalinom Crnojević iz Zete, Vlad – Vladislav V mlađi, 1488-1512, Radu – Rade VI Garavi Afumati  ….. Kula Kindijej potiče iz 15. veka i odlikuje je platforma osmatračnica do koje vodi više od 100 stepenica. U Kuli Kindijej u Trgovištu se takođe nalazi izložba o vladavini Vlada Cepeša, koji je bio nadahnuće za izmišljeni lik Drakule.

U Trgovištu je i bivša vojna zgrada sa izložbom koja svedoči o 25. decembru 1989. godine, kada je ovde održano suđenje diktatorskom paru Nikolaje i Elena Čaušesku, koji su zatim streljani.” Vojska je uhvatila u bekstvu bračni par Čaušesku, zatvorila u kasarnu u Trgovištu, a pogubljeni su posle improvizovanog suđenja.

 

SHARE IT: