Tračka grobnica Aleksandrovo

Grobnica u blizini sela Aleksandrova potiče iz 4. veka pre nove ere i predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika drevne tračke kulture. Tračka grobnica u Aleksandrovu je smeštena na uzvišenju u blizini doline reke Marice u jugoistočnoj Bugarskoj. Grobnicu u Aleksandrovu je otkrio čuveni arheolog Georgi Kitov (1943 – 2008) koji je autor preko 200 članaka i desetine studija o istoriji, religiji i arheologiji Tračana, a preminuo je od srčanog udara tokom istraživanja na lokalitetu Starosel. U Muzeju tračke kulture u Istočnim Rodopima, u selu Aleksandrovu, u oblasti Haskovo je otkriven bas reljef čuvenog arheologa Geogija Kitova, člana Nacionalne komisije Bugarske za UNESCO. Grobnica u Aleksandrovu je sagrađena za večni mir nepoznatog tračkog vladara, čije ime ostaje misterija. Profesor Kitov je imao teoriju u koju je čvrsto verovao da su preminuli trački kraljevi i vlastela obogotvoreni, te su njihove grobnice pretvarane u hramove. Aristokratske grobnice obuhvataju bogate elemente i simbole kojima je svrha bila da pojačaju društveni status elite. Impresivnu veličinu grobnice u Aleksandrovu smatraju među najmonumentalnijom u Bugarskoj. Grobnicu i freske u Aleksandrovu su u prošlosti oštetili pljačkaši – lovci na blago.

Početak hodnika koji vodi u tračku grobnicu se nalazi na istočnom delu uzvišenja i naizmenično ide kroz pravougaonu i okruglu prostoriju. Izuzetno dobro očuvane freske grobnice u Aleksandrovu predstavljaju ljude koji hodaju ili jašu konje, gone ili ubijaju jelena ili divlju svinju. Freske grobnice u Aleksandrovu doprinose novim saznanjima o tračkim verskim ritualima, kultovima, verovanjima, oružju, odeći i načinu života. Freske kojima su oslikani zidovi i tavanice grobnice u Aleksandrovu imaju izuzetnu umetničku vrednost i predstavljaju neprocenjivo značajan izvor za proučavanje svakodnevnog života Tračana. Metod bogatog ukrašavanja grobnica se pojavio medu bogatim Tračanima oko 5. veka pre nove ere i primenjivan je dok nije prihvaćeno i preovladalo hrišcanstvo u 4. veku nove ere. Prikazi u grobnici u Aleksandrovu privlače pažnju naučnika i istraživača klasičnog sveta ne samo zbog svoje umetničke vrednosti, predstavljajući prvi put teme koje su do sada pronađene samo na reljefima zlatnih posuda, već i stoga što otkrivaju nove podatke o stilu odevanja, naoružanju, društvenom uređenju i religioznim običajima naroda koji je živeo u Trakiji neposredno pre osvajanja Aleksandra Velikog i njegovog oca Filipa ovih teritorija. Trakija je takode bila poznata po svojih rudnicima zlata i srebra, uključujuci i rudnik zlata Pangeion u blizini delte Strumice, koji je 348. pre nove ere osvojio Filip II Makedonski.

Grobnica u Aleksandrovu je pronađena u blizini sela Aleksandrovo, 20 km od Haskova i od 2000. godina je otvorena za posete. Grobnica Aleksandrovo potiče iz 4. veka pre nove ere i predstavlja jedan od najvažnijih spomenika tračke kulture. Dobro očuvane freske grobnice u Aleksandrovu, na kojima se vide 23 ljudske figure svedoče o bogatstvu tračkih religioznih rituala, oružju, načinu života, odeći, što je najnovije otkriće i podatak o velikom umetničkoj veštini Tračana. Freske su oslikane u crvenoj, plavoj, zutoj i crnoj boji, ali preovladava crvena boja cigle. Tipične ikonografske teme obuhvataju muške jahače u lovu na divljeg vepra, medvede ili lavove, kao i muške i ženske likove u ceremonijalnim kočijama, scene žrtvovanja, ženske krilate likove predstavljene u životinjskoj pozi, ritualne scene hijerogamije, scene bića u borbi, povorke istinskih i fantastičnih bića, ritualne predstave mističnih heroja. Grobnica u Aleksandrovu je deo 100 najznačajnih znamenitosti Bugarske. Muzejski centar “Tračka umetnost Istočnih Rodopa” je otvoren 2009. godine u neposrednoj blizini tračke grobnice u Aleksandrovu. Narod Japana je darovao skoro 3 miliona USD za izgradnju ovog Muzeja. 98 zlatnih ukrasa i nakita /4500 – 4000 pre nove ere/ otkrivenih u severnom delu planine Sakar predstavljaju najlepše predmete izložene u Muzeju. Uz zlatne predmete iz nekropole u Varni i ogrlice otkrivene u blizini sela Hotica, ovi zlatni predmeti predstavljaju najstarije obrađene zlatne predmete na svetu. Trenutno se vodi postupak za uvršćenje tračke grobnice u Aleksandrovu u listu spomenika UNESCO svetskog kulturnog nasleđa. Međunarodni autoput koji povezuje Tursku sa Evropom je udaljen samo 2 km od grobnice u Aleksandrovu.

SHARE IT: