Sucidava arheološko nalaziste

Sucidava je nekadašnje dačko i dačko-rimsko složeno utvrđeno nalazište na severnoj obali Dunava, par kilometara zapadno od Korabie. Utvrđenje Sučidava potiče iz perioda od 2. do 6. veka i imalo je veliki strateški, privredni i trgovački značaj, zahvaljujući položaju preko puta rimskog vojnog logora Eskus u današnjoj Bugarskoj, kod sela Gigen. Pre rimskog osvajanja je utvrđenje Sučidava predstavljalo značajno političko i upravno uporište dačkog plemena Suci. Kasno-rimsko utvrđenje Sučidava je sagrađeno tokom vladavine imperatora Galijena i korišćeno je od 3. do 6. veka.

Car Konstantin Veliki je izgradio most preko Dunava oko 200 km nizvodno od Trajanovog mosta. Most Konstantina Velikog je bio od drveta i održao se samo oko 50 godina. Ovaj most je premošćavao Dunav između vojnog logora Oescus (Gigen, Bugarska) i utvrđenja – logora Sucidava (Corabia, Rumunija).  Sucidava je postala glavni ulaz u Dakiju sa carinarnicom i vojnim logorom legionara Legio V Macedonica.  To je bio značajan poljoprivredni centar, okužen poljima pšenice i vinogradima. Lokalna privreda je obuhvatala ciglanu, grnčarsku radionicu i radionicu za izradu predmeta od olova. Sucidavu su u naletu osvojili Huni 447. godine, a obnovio ju je car Jutinijan početkom 6. veka. Konačno je napuštena i opustela sto godina kasnije.  www.chi-rhogroup.com

Sučidava je posle 275. godine bila vojno utvrđenje u kome su bili smešteni delovi rimskih vojnih jedinica V Makedonske legije – V Legio Macedonica. Od 324. godine je ovde osnovano i upravno sedište – praefectura V Makedonske legije. U utvrđenju Sucidava su otkrivene velike građevine sa sistemom grejanja i paleohrišćanska bazilika iz 6. veka. U blizini utvrđenja Sucidava se nalaze ostaci mosta preko Dunava, dužine 2400 metara, koji je izgrađen u vreme vladavine Imperatora Konstantina i pusten 328. godine. Kasnorimsko utvrđenje Sučidava je pripalo rimskoj provinciji Dacia Ripensis, ćineci najseverniju odbranu nove rimske provincije.

Detaljna istraživanja Sučidave, u periodu od 1936. do 1964. godine (Sykibida Procopius), na lokaciji 3 km zapadno od današnjeg grada Corabia, na severnoj obali Dunava, svedoče o ostacima utvrđenog gradskog naselja ili utvrđenog grada na površini od 25 hektara, kao i ostacima posebne tvrđave citadele, koja je zauzimala površinu oko 2 hektara, na udaljenosti samo 100 metara, prema jugoistoku. Postoji tajni podzemni izvor koji ka spoljašnjosti otiče ispod zidina nekadašnjeg gradskog utvrđenja. Gradsko naselje je nastalo na mestu nekadašnjeg rimskog vojnog logora krajem 2. veka, ili početkom 3. veka, dok je citadela izgrađena u vreme vladavine rimskog imperatora Konstanina Velikog (324-337). Kameni most je povezivao citadelu sa drevnim Palatiolonom (nekadašnjim Eskusom), na drugoj-suprotnoj obali Dunava i sagrađen je u istom periodu. Novac pronađen na nalazištu Sučidava potvrđuje neprekidan rad kovnice novca u vreme vladavine cara Aurelijana (270-275) do Teodosija II (408-450). Sredinom 5. veka su rimsko utvrđenje Sučidavu napali Huni, ali je obnovljeno, verovatno, u vreme vladavine imperatora Justina I ili Justinijana l (527-565). Na osnovu numizmatičkih nalaza, pretpostavlja se da je vizantijski garnizon napustio utvrđenje Sučidavu oko 600. godine.

Među nakitom pronađenim u Rimskoj Dakiji na lokacijama Resculum – Bologa, Potaissa – Turda and Aquae – Cioroiu Nou takođe pripada prstenje ukrašeno natpisom VTERE FELIX koji uglavnom određuje vojni ili ratni princip, i kojima doprinose dva primerka pronađena u zagrobnom kontekstu na lokacijama Sucidava i Dierna. Ana-Cristina Hamat, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa.

 

SHARE IT: