Studio Melodi Divna Ljubojević

Hor i Studio za duhovnu muziku Melodi je 1991. godine u Beogradu osnovala Divna Ljubojević sa grupom prijatelja, koji čine Studio Melodi i predstavljaju srce hora. Okupljen oko želje za autentičnim izvođenjem i očuvanjem pravoslavne duhovne muzike, Ansambl Melodi ima repertoar koji čine dela pravoslavne duhovne muzike, od najranijih zapisa do današnjih dana. Iskorak iz osnovne programske koncepcije čini aktivnost Ansambla Melodi na polju muzike rane renesanse, baroka i romantizmna – engleski, italijanski i francuski madrigali i moteti, opere u celini i fragmenti baroknih opera Henrija Persla, Franceske Kačini…. Ansambl Melodi je sarađivao sa solistima Bazelske opere, sa Ansamblom Studija za ranu muziku – Beograd, Ansamblom Spezzatura – Velika Britanija, kao i sa solistima iz Velike Britanije i Italije. Hor Melodi je od osnivanja do danas održao preko četiri stotine samostalnih koncerata. Od 2001. godine Divna Ljubojević je sa studijskim ansamblom Melodi održala preko 70 koncerata širom Evrope – Nemačka, Belgija, Španija, Švajcarska, Italija, Austrija, Tunis, a posebno u Francuskoj, gde od 2001. godine redovno nastupa širom zemlje na samostalnim koncertima i u okviru festivala – Theatre de la Ville de Paris, Folles Journee, Festival Ile d’ France, La Vezere, Les Orientales, Auvers sur l’Oise, Abbey Royale de Fontevraud, Festival de Dijon, Voix Melee, Stimenn Voices, Festival Stemmen, Festival Territorios de Sevilla, Festival de Paques, Viox Sacrées du Monde, Musiche dal Mondo, Abbey de Bomont, Festival Musicat….

Divnu Ljubojević često zovu srpskim anđelom !

Veliko slavoslove

Blagosloven jesi Gospode

Tebe pojem

Divna Ljubojević i Ansambl Melodi

Bogorodice djevo

S nami Bog

Dostojno jest

Blagoslovi Duse Moja Gospoda

Vjeruju

Hristos Anesti

Kyrie Eleison

SHARE IT: