Starosel

Područje Starosela u opštini Hisarya, u okrugu Plovdiva, na planini Sredna Gora je bilo drugi najznačajniji centar tračkog političkog i verskog života, posle Doline Kazanlak. Postoji šest hramova sagrađenih u grobnicama u Staroselu sa nekoliko otkrivenih kraljevskih grobova. Grobnica tumula u Nekovi poseduje predvorje i glavnu prostoriju sa nepoznatim svodom u obliku amfiteatra. Hram u grobnici Roshava odlikuje jedinstven svod u trapezoidnom obliku i predvorje sa dva stuba. Hram u grobnici Horizont jedini ima niz od 6 fasada i 2 bočna stepeništa. Hram u selu Manyov dol ima oblik košnice, čija pravougaona soba je pokrivena jedinstvenim polukružnim svodom od vertikalnih lučnih postolja. To je umanjena kopija najveličanstvenijeg svetilišta verskog centra grobnie u Četinjovu. Uzvišenje iznad grobnice je bilo okruženo velikim osvećenim odbrambenim zidom – crepidom, koje se zbog okruglog oblika može poistovetiti sa simbolom sunca. Jugoistočno od utvrđenih zidina je prostor iz koga kreće spoljno stepenište sa devet stepenika, koji vode do ritualnog prostora u kome su održavane igre i rituali. Hodnik dug 10 metara i visine 5 metara vodi do elegantne fasade izgrađene od vešto oblikovanih kamenih vulkanskih blokova. Predvorje hrama je pravougaonog oblika, sa svodom u obliku tunela.  Očuvan je friz metopa i ornamenata ukrašenih svetlo plavom, tamno plavom i crvenom bojom. Deset polukružnih stubova su živopisno oslikani na kapitelima.

Pretpostavlja se da je hram izgrađio trački kralj Sitalk u drugoj polovini 4. veka pre nove ere, u periodu od 445-424. godine p.n.e., treći vladar Oriske države, koji je ovde verovatno sahranjen 424. godine p.n.e. Hram u selu Staroselu, u takozvanoj grobnici Četinjova i u blizini tračke rezidencije ispod planine Kozi Gramada su bile sagrađene tokom vladavine tračkog kralja Amatokosa II, Odriskog kraljevstva od 5. do 3 veka pre nove ere, koji je vladao od 359-351. godine pre nove ere. Grobnica u Staroselu je uništena tokom uspona Makedonskog carstva i vladavine Filipa II, od 342. do 341. godine pre nove ere. Početkom juna 2011. godine je istraživačka ahreološka ekipa, predvođena dr Ivanom Hristovim, otkopala utvrđenu rezidenciju tračkih kraljeva jugoistočno od grobnice Kozi Gramadi. Poslednje tračke države su osvojili Rimljani 46. godine nove ere. Najpoznatiji Tračanin u ljudskoj istoriji je Spartak, koji je predvodio ustanak gladijatora protiv Rima, 73-71. godine pre nove ere.

 

SHARE IT: