Srednjovekovno utvrđenje Petrus

Petrus sa Petruškom oblasti je istorijsko područje u selu Zabregi, oko 15 km severoistočno od Paraćina, u srednjem Pomoravlju. Grad Petrus iz 14-15. veka je nastao na praistorijskom sloju i predstavlja jedno od najvećih brdskih srednjovekovnih utvrđenja u Srbiji. Područje srednjovekovnog grada Petrusa sa Petruškom oblasti obuhvata ostatke desetak srednjovekovnih spomenika, pećina i isposnica iz 14. i 15. veka u prekrasnom kanjonu reke Crnice sa ostacima manastira Svetog Jovana Glavoseka, manastira Svetih arhanđela, konzervirani manastir Svetog Nikole, crkve Svete Petke, crkve Svetog Đorđa i crkve Svete Nedelje, vidikovac kamen Đuline, manastirsku crkvu posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u selu Lešju na obroncima planine Baba, građena po ugledu na ruske svetinje. Prostor kanjona Crnice je prostor izuzetnih prirodnih odlika i lepote koje čini privlačnu turističku destinaciju, zanimljivu planinarima i radoznalnim posetiocima.

U prvim istraživanjima sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka su arheolozi radili na iskopavanju područja Gornjeg grada utvrđenja Petrusa, površine 300 x 150 metara, nazvanog Citadelom. Sledeće arheološke kampanje na Petrusu su sprovedene 2004. i 2005. godine pod vođstvom Marina Brmbolića – direktora Muzeja i osnivača Zavičajne zbirke u Paraćinu, čiji rad je nastavljan 2021. istraživanjima koje su obuhvatile objekat istočnog dela Citadele, nazvanog Dvorana. Ovaj objekat odlikuje veoma luksuzna gradnja, pored poda izrađenog od sekundarno korišćene rimske opeke. Dvorana grada Petrusa je imala i zidove oslikane freskama, kao i portale i prozore od dekorisanog kamena, sa spoljnim zidovima visine preko 10 metara. Istraživači planiraju da posle iskopavanja urade uporednu obradu materijala pronađenog na prostoru dvorane i u njenoj neposrednoj okolini. Stručnjaci veruju da će posle detaljne analize pokretnog materijala, grnčarije, nalaza metala i stakla, kao i fresaka i dekorativnog kamena, neke stvari o dvorani, naročito o njenom napuštanju biti jasnije. Omiljeni nalazi iz najsvežijih arheoloških iskopavanja na utvrđenju Petrusu su delovi samostrela koji svedoče o vojnoj nameni utvrđenja i stajaćoj vojsci koja je boravila u utvrđenju i čuvala granicu srednjovekovne Srbije prema Bugarskoj, i kasnije Turskoj.

SHARE IT: