Sibinj – Sibiju

Sibiu je grad u središtu Rumunije, srednjovekovnog šarma Transilvanije, oko 280 km severozapadno od Bukurešta, na reci Cibin, sa oko 155.000 stanovnika. Sibinj – Sibiu je značajni istorijski i kulturni centar Transilvanije, svakako najbolja turistička destinacija Transilvanije, a nekadašnji centar transilvanijskih Saksonaca – Sasa. Područje Sibinja i okoline je okruženo prekrasnim pejsažom planina od čije lepote zastaje dah /79 planinskih vrhova/ – Nacionalni Park planina Fagaraš, planina Parang i Puta Transalpina, jezero i vodopad Balea, park prirode i manastir Cozia…. koji pružaju raznovrsne aktivnosti u prirodi – pešačenje, planinarenje, planinarenje po ledu, vožnja planinskog bicikla…. .

Grad Sibinj je verovatno nastao pored rimskog naselja, poznatog u srednjem veku pod imenom Caedonia, koje je već bilo napušteno u vreme dolaska i naseljavanja Saksonaca. Grad Sibinj – Sibiu (Hermannstadt na nemačkom) je bio najveći i najbogatiji od sedam utvrđenih gradova-tvrđava koje su u 12. veku sagradili nemački kolonisti, poznati kao transilvanijiski Sasi. Tvrđava Sibinj je opustela 11. aprila 1241. godine, posle tatarske invazije. U sledećem veku je popravljena i ojačana, posle čega je stekla status grada, pravo slobodne trgovine i oslobođenje od poreza. Tokom 14. veka je Sibinj već bio važan trgovački centar sa čak 19 cehovskih udruženja. U 15. veku su grad Sibinj u više navrata (1437., 1438. i 1442. godine) bezuspešno napadali Turci. Pošto je uspeo da se odupre turskim osvajanjima, Sibinj je postao najznačajniji etnički nemački grad u Transilvaniji (epski i mađarski Erdelj) i sedište Universitas Saxorum. Bogatstvo koje su stvorili trgovački esnafi Sibilja je iskorišćeno za gradnju impresivnih zgrada i utvrđenja, potrebnih za njihovu zaštitu od Turaka. Epski junak Sibinjanin Janko (istorijski Janoš Hunjadi) je bio otac kralja Matije Korvina (epski kralj Matijaš).

Stari deo grada Sibinja je zadržao svoj pređašnji sjaj, iz vremena kada su bogati i moćni esnafi upravljali regionalnom trgovinom. Kao i rumunski gradovi Sighisoara i Brašov, Sibinj ima posebnu nemačku atmosferu. Delovi srednjovekovnih zidina i danas okružuju istorijski centar Sibinja, u kome uzane uličice presecaju građevine iz 17. veka, strmih krovova, sa prednjim zabatima okrenutim prema prostranom Malom i Velikom Trgu, na kome dominiraju crkve. Mali Trg sa Kulom Veća Sibinja nosi ime po odbrambenoj ulozi druge ulazne kapije grada, smeštene u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je nekada bila Gradska Kuća Sibinja, koja se prvi put pominje u istorijskim dokumentima 1324. godine. Kula Veća Sibinja je imala nekoliko namena tokom svoje istorije, od žitnice do mesta za osmatranje požara, čak i tamnice u kojoj su privremeno boravili zatvorenici, kao i muzej prirodnih nauka, sredinom 18. veka. Posetioci Sibinja uživaju u razgledanju Pravoslavne Crkve Svete trojice u centru grada, sagrađene po uzoru na veličanstvenu Aja Sofiju – prekrasnu patrijarhalnu crkvu Konstantinopolja, simbola pravoslavlja u Rumuniji. Prostrani centralni deo crkve ukrašava prekrasan ikonostas i vitražni prozor, zasvođen malim orkuglim krovovima i sa četiri kule – dve manje kružne kule i dve veće pored ulaza u crkvu, kvadratne osnove, koje prema zvoniku dobijaju pravougaonu osnovu.

Posetioci Sibinja svakako treba da posete čuveni Most laži – originalni simbol grada koji se nalazi u pešačkoj zoni istorijskog dela grada i povezuje Donji i Gornji grad, sa mnogo legendi. Dok brojne legende kruže Transilvanijom, moramo podsetiti na priče koje potiču iz lokalnog folklora. Čuveni Most laži u Sibinju je navodno padao ukoliko onaj ko ga prelazi kaže laž. U srednjem veku su nečasne trgovce bacali sa ovog mosta ukoliko utvrde da su varali svoje kupce.  Međutim, nisu samo trgovci Sibinja ovde dočekali svoj kraj. Devojke koje su lagale o svojoj čednosti pre udaje su imale isti tretman….

U gradu Sibinju je 1292. godine osnovana prva bolnica u Rumuniji, 1494. godine prva apoteka, dok je Muzej Brukenthal najstariji muzej u Rumuniji, ustanovljen 1817. godine. Prva knjiga na rumunskom jeziku je štampana 1544. godine u Sibinju. Sibilj je 2007. godine bio Evropska prestonica kulture. Sibilj je veoma napredan grad, ali ga takođe smatraju i za jedno od najidiličnijih mesta za život.

Nacionalni Muzej na otvorenom AstraMuzej traditionalne narodne civilizacije u Sibinju je najznačajnija etnografska muzejska institucija Rumunije, osnovana 1963. godine na površini od 96 hektara, smeštena u gustoj šumi okružena prekrasnim jezerom sa vodenicama. Muzejske zbirke Astre sadrže preko 400 spomenika narodne arhitekture i graditeljstva iz čitave Rumunije, kao i veličanstvene i veoma cenjene etnografske elemente nasleđa i tradicije i ručno izrađene narodne nošnje, što ovaj muzej čini najvećom etnografskom izložbom u Evropi. Muzej Astra Sibinj je tokom čitave godine domaćin brojnih kulturnih događaja, manifestacija, obrazovnih i kulturnih radionica. Etnografski Muzej na otvorenom Astra u Sibinju je 2019. godine preporucen turistima iz citavog sveta u Michelinom vodicu kao znamenitost 3 zvezdice.

 

SHARE IT: