Seoski turizam u Albaniji

Zahvaljujući svojim izvanrednim prirodnim, kulturnim i fizičko-geografskim odlikama, Albanija je posvećena razvoju turističke ponude, koja ima najveći uticaj na povećanje bruto domaćeg proizvoda i zaposlenost. Ove aktivnosti su takođe zanimljive investitorima, iako je posebna paznja data merama koje koriste jedinstvene mogućnosti lokalnih zajednica. U 2011 je Albaniju posetilo 2.7 miliona stranih turista, što je 430,751 posetilaca više nego 2010. godine. Od ukupnog broja posetilaca, 77,451 su nemacke nacionalnosti, ili 39% više posetilaca iz Nemačke nego prethodne godine, i 76,604 Britanaca, što je povecanje posete sa tog tržišta za 23%, u odnosu na 2010. godinu.

Albanija ima 400.000 hektara prirodnih pašnjaka, koji se nalaze u oblastima Tropoje, Dibra, Kuksa, Korče, Đirokastre, Kolonja, Devlina, Karaburuna, Sušice i između reke Vjose i Sušice, kao i u okolini Elbasana. Saradnja i učešće javnog sektora, turističkih agencija i lokalnog stanovništva je dovela do pripreme nekoliko seoskih turističkih ruta, sa ciljem unapređenja i obogaćena turističkih proizvoda u seoskim područjima i razvojem turističke ponude. Veliki napori i pažnja se posvećuje promeni tradicionalnih ili istorijskih seoskih kuća u autentične vrste smeštaja, organskog poljoprivred i proizvodnji hrane – povrća, voća, vina, maslina, mlečnih proizvoda, džemova, voćnih sokova, kozjeg sira, prirodnog meda…, podršci kvalitetne proizvodnje vina, održivom ribolovu, tradicionalnih zanata i ručno rađenim proizvoda, poput tkanih predmeta, rezbarenju drveta, umetnosti, izradi suvenira…. Mnoštvo novih ili nedavno obnovljenih sela koja pružaju turističke usluge se nalaze na čitavoj teritoriji Albanije – najseverniji planinsko-kršni deo Albanije, kao sto su majusna sela Boga, Thethi, Vermos i druga, obale Prespanskog jezera omogućavaju dobre mogućnosti za razvoj eko i seoskog turizma, sa najznačajnijim aktivnostima namenjenim gostima, kao što su vožnje i izleti čamcima, sunčanje tokom leta, posmatranje ptica, ribolov… U Albaniji postoji veliki broj planinskih turističkih lokacija sa originalnim vidovima smeštaja, koje su istovremeno veoma blizu planinskih područja, kao i prekrasnim plažama Jonskog mora…

SHARE IT: