Seoski turizam Novo Brdo

Opština Novo Brdo se nalazi na centralno-jugoistočnom delu Kosova, u Pomoravskom regionu, na površini od 204 km². Na jugoistoku se Novo Brdo graniči sa opštinom Kamenica, na zapadu sa opštinom Gnjilane, na jugozapadu sa opštinom Lipljan i na severu sa opštinom Priština. Novo Brdo ima dobre saobraćajne veze sa Prištinom i Gnjilanom, koji su u jednakoj udaljenosti od 35 km. Dobar geografski položaj omogućava Novom Brdu dobre veze sa ostalim centrima Kosova i regiona.

Opština Novo Brdo se prostire na širokom brdsko – planinskom terenu i ima dobre uslove za razvoj /organske/ poljoprivrede i stočarstva. U opštini Novo Brdo ima 33 sela /naseljenih mesta/ koja imaju povoljan položaj i uslove za proizvodnju kvalitetne zdrave hrane i posebno za razvoj eko-turizma. Nadmorska visina se kreće od 680 metara u najnižim predelima, do najvišeg vrha koji se naziva “Mali i Madh” /Velika Planina/, na nadmorskoj visini od 1260 metara. Najveći deo reljefa opštine Novo Brdo čine mnogobrojna brda koja odlikuje nežno zatalasan izgled. Od celokupne površine opštine Novo Brdo, 56 % čine nadmorske visine od 800-900 metara preko 1000 metara je 5 % teritorije i ispod 700 metara je 38 % teritorije opštine Novo Brdo. Opština Novo Brdo je bogata listopadnim šumama bukve, cera, jasena i hrasta, kao i jestivim gljivama, smrekom, lekovitim biljem, šumskim plodovima. Konfiguracija terena, zelenilo i šumski potoci opštine Novo Brdo omogućavaju staništa raznih divljih  životinja  u raskošnim šumama i poljima, među kojima su najkarakterističnije divlja svinja, jelen, vuk, lisica, zec, jazavac, veverica itd., a od ptica jarebice, pupavac, divlji golub, soko, crni gavran i jastreb.

Posetiocima Novog Brda preporučujemo osveženje u obližnjem kafeu ili originalnom seoskom domaćinstvu u selu Zebince, koje omogućava izvanrednu tradicionalnu hranu i nesvakidašnje predstavljanje autentičnog načina života lokalnog stanovništa, koji se tradicionalno bavi poljoprivredom i stočarstvom.

SHARE IT: