Seoski turizam Irig

Nacionalni Park – Planina Fruška Gora se pruža neposredno uz desnu obalu Dunava, u pravcu zapad-istok, od Ljube i Šarengrada na zapadu do Starog Slankamena na istoku. Fruška Gora je nekadašnje ostrvo Panonskog mora, latinskog imena Alma Mons. Frušku Goru krasi puno vidikovaca i zelenih čistina ka planinskom podnožju, a najviši vrh Crveni čot je visok 539 metara. Pored manjih i većih naselja, sa mnoštvom voćnjaka i vinograda, Fruška Gora u svojim pojedinim delovima krije i pravu divljinu guste šume, naseljene jelenima, srndaćima i divljim svinjama, kao i niskom divljači. Najstarije šume Fruške Gore su pod najvišim stepenom zaštite – na područjima “Javorova gudura” i “Papratski do”, koje odlikuju brojne prirodne retkosti.

U malenom selu Neradinu, na Fruškoj Gori, u blizini Iriga i srpskog srednjovekovnog pravoslavnog manastira Grgetega, na nadmorskoj visini od 230 metara se nalazi Perkov salaš, koji je očuvao mnoge odlike i tajne prošlih vremena, radostan da može da ih i danas prikaže brojnim posetiocima. Perkov Salaš se nalazi na uzvišenju sa koga se pruža nezaboravan pogled na nežno valovite obronke Fruške Gore i Mačve, okružen vinogradima, voćnjacima, kukuruzima i plodnim fruškogorskim njivama i pašnjacima.

SHARE IT: