Seoski turizam Dimitrovgrad

Dimitrovgrad ili Caribrod /do 1950. godine/ ili Carski brod je gradić u jugoistočnoj Srbiji sa oko 7000 stanovnika, par kilometara od graničnog prelaza Gradina-Kalotina sa Bugarskom i 28 km južno od Pirota i 65 km severozapadno od Sofije. Današnji Dimitrovgrad i okolna majušna, gotovo zaboravljena sela se nalaze na drevnom i istorijskom Carigradskom drumu – nekadašnjem putu Via Militaris za Sofiju i Carigrad, kojim su prolazili Rimljani, Turci, Čerkezi, Kukljaci, Bašibuzuci…. U analima sultana Sulejmana Veličanstvenog se ovo mesto pojavljuje pod nazivom Tekvur Binari – slovenskog imena Carski bunar – Caribrod. Posle Berlinskog kongresa 1878. godine Caribrod je pripao oslobođenoj Bugarskoj u čijem će sastavu biti sve do 1919. Deo pirotskih Bugara se posle Berlinskog kongresa  preselio u Dimitrovgrad jer Pirot ulazi u sastav Kraljevine Srbije. Caribrod tek posle Prvog svetskog rata prelazi pod upravu Karađorđevića.

Dimitrovgrad se nalazi u centru živopisnog Šopluka – područja između Srbije, Bugarske i Makedonije naseljenog Šopima – narodom jedinstvenih odlika, nasleđa i običaja. Područje opštine Dimitrovgrad odlikuje apsolutno netaknuta priroda i brdsko-planinski reljef – Stara planina i Greben, sa dolinama reka Nišave, Visočice, Jerme i Lukavačke reke, sa brojnim potocima. Opština Dimitrovgrad je podeljena na pet regiona – Visok, Zabrđe, Ponišavlje, Burel i Derekul, sa ukupno 43 naseljena mesta. Veštačka jezera Savat 1 i Savat 2, 12 km od Dimitrovgrada, izgrađena su 1979. godine u rejonu Zabrđa, u kraškoj Odorovačkoj kotlini na nadmorskoj visini oko 700 metara, u blizini sela Smilovci, pa su poznata kao Smilovska jezera.

 

 

SHARE IT: