Seoski turizam Čenej

Čenej je malo selo u blizini Novog Sada i salašarska zajednica koja broji najveci skup salaša u Vojvodini. Cenej na poseban način čuva i neguje vojvođansku-salašarsku tradiciju : jahanje konja, vožnja kočijama, degustacije vina, priprema i konzumiranje dugo pripremane hrane, omogućavajuci brojnim posetiocima da upoznaju najkvalitetniju vojvođansku atmosferu, uživajući u očuvanim običajima i kulturi salašara… Veruje se da na Čeneju ima oko 100 salaša, dok u Vojvodini preko 400…..

Salaš znači posed van naseljenog mesta koga čini kuća za stanovanje, sa ekonomskim zgradama i okućnicom, koju po pravilu okružuje imanje, u kojoj članovi jednog domaćinstva stalno ili povremeno borave, a koji svoju egzistenciju zasnivaju na sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji /Vesna Nedeljkovic Angelovska/.

 

SHARE IT: