Selo palata Mogosoaia

Konstantin Branković – Constantin Brancoveanu je bio kralj Vlaške od 1688. do 1714. srpskog porekla. Knez Konstantin Branković je upravljao Vlaškom, koja je u to vreme bila vazalna država Otomanskog carstva. Konstantin Branković je bio veliki borac protiv nevernika i značajno podržavao pravoslavno hrišćanstvo. Konstantin Branković je početkom 1700-tih u selu Mogosoaia, na  periferiji Bukurešta – 10 km od centra,  sagradio udobno prebivalište-rezidenciju sa velikim parkom za svoju porodicu, odnosno svog sina Stefana, pod nazivom Palata Mogosoaia. Branković – rumunski Brancoveanu je do brutalnog pogubljenja u Konstantinopolju, 1714. godine, zbog čega je sa porodicom proglašen svetiteljima, bio mecena likovne umetnosti, te je u doba svoje vladavine opravdano važio za obnovitelja Rumunije. Doveo je majstore iz zemalja sa dobrom tradicijom graditeljstva, koji su stvorili novi arhitektonski stil. Zanimljiv spoj renesanse i orijentalnog stila, odnosno elemenata lokalnih, vizantijskih i barokno-italijanske arhitekture, danas prepoznajemo kao Brancovenesc stil, a Mogosoaia Palata je izuzetan primer ovog arhitektonskog stila. Građevina Mogosoaia nije posebno velika, već više podseća na udobnu kuću sa stepeništima, kolonadama, balkonima, arkadama, nego pravu palatu. Iako Palatu Mogosoaia ne posećuje mnogo turista, ona omogućava mirno odredište, u odnosu na bučni centar grada.

SHARE IT: