Reke i jezera Srbije

Padine planina Srbije se u severnom delu zemlje spuštaju prema rekama Dunavu i Savi, dok se njihovim rekama i pritokama napajaju reka Drina, koja čini deo zapadne granice, Kolubara, Morava i Timok. Severoistočni deo Srbije je plodna ravnica Dunava, sa kojim se spajaju Sava, Tisa i Morava. Brojna jezera u Srbiji su prirodna i veštačka i odlikuje ih smaragdno-modra voda i očuvana priroda, te su stecište ribolovaca i lovaca, ali i mnogobrojnih turista-ljubitelja prirode.

 

SHARE IT: