Reka Morava

Reka Morava

Velika Morava protiče najplodnijim i najgušće naseljenim područjem centralne Srbije – Pomoravljem. Reč i pojam Morava kod Srba znači “voda” ili “tekuća voda”, kao jedan od četiri elementa opstanka života, uz Sunce, vazduh i rad, stoga u Srbiji ima sedam reka sa imenom Morava.

Reka Morava je zajedno sa Zapadnom Moravom, najveća srpska reka. Južna Morava je reka ukupne dužine od 246 kilometara koja tece kroz Južnu Srbiju. Južna Morava nastaje u Skopskoj Crnoj Gori od Ključevske i Slatinske reke, koje daju Binačku Moravu. Tek nakon spajanja Binačke Morave sa Preševskom Moravicom kod Bujanovca, nastaje Južna Morava. Zapadna Morava, ukupne dužine 308 km sa Golijskom Moravicom, nastaje kod Požege, spajanjem Golijske Moravice i Đetinje. Dolina Zapadne Morave je kompozitna – protiče kroz 4 kotline i Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Nakon izlaska iz Stalaćke klisure i Varvarina, Južna Morava se spaja sa Zapadnom Moravom, odakle zajedno stvaraju Veliku Moravu, koja se kod Smedereva uliva u Dunav. Ukupna dužina Velike Morave je 493 km, što je čini najdužom nacionalnom rekom u Srbiji. Veće pritoke Velike Morave su Crnica, Ravanica i Resava sa desne, i Lugomir, Belica, Lepenica i Jasenica sa leve strane. Zanimljivo da je Južna Morava nekada bila duža od Zapadne Morave, ali usled regulacije rečnog korita i melioracije, danas je neznatno kraća. Ploveći Moravom imate mogućnost da upoznate poslednje skele i skeledžije, “zaboravljene” vodenice, drevne pravoslavni manastire, nepoznata istorijska mesta i očuvanu tradiciju.

Šumadija Tura 1

SHARE IT: