Reka Iskar

Reka Iskar je duga 368 km i predstavlja najdužu reku na čitavoj teritoriji Buraske. Reka Iskar jedina izvire u južnom delu Bugarske i teče kroz područje planine Balkan – Stare Planine, te se uliva u Dunav. Reka Iskar protice kroz 7 pokrajina Bugarske : glavni grad Sofija, Sofija Provincija, Pernik Provincija, Vratsa Provincija, Pleven Provincija i Lovech Provincija. Reku Iskar stvaraju tri reke – Cherni /crni/ Iskar, Beli /beli/ Iskar i Levi /levi/ Iskar, sto je poznato pod zajednickim imenom Iskrove, po prihvacenom izvoru Prav /pravi/ Iskar, pritoke reke Cherni Iskar. Posle spustanja sa severnih padina Rile, Iskar puni Iskar Reservoar, koji je najveci u Bugarskoj i jezero Pancarevo.

Tok reke Iskar protiče blizu Sofije i dalje kroz stenovitu klisuru Stare Planine. Iskar je najstarija reka Balkana i jedina koja je očuvala svoj originalni tok i pored značajnih promena u ranim geološkim fazama. Izgradnja 9 mini hidro-elektrana, od kojih je jedna vec u upotrebni, je sprovedena u srednjem toku reke Iskar.

 

SHARE IT: