Planina Rogozna

Planina Rogozna

Rogozna /Monte Argentato/ je planina koja se nalazi 12 km jugoistočno od Novog Pazara u jugozapadnoj Srbiji. Planina Rogozna se pruža pravcem jugozapad-severoistok u dužini od oko 20 km i prirodno odvaja Rašku od Kosova i Metohije. Planina Rogozna je smeštena u trouglu koji sačinjavaju reka Raška i gornji i srednji tok reke Ibar. Planina Rogozna je prirodna granica Srbije i Kosova. Osim Novom Pazaru, Rogozna teritorijalno pripada i Zubinom Potoku, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Leposaviću. Dolinama pritoka reka Raske i Ibra, planina Rogozna je raščlanjena na dugačke kose veoma strmih strana, gde je primetna sporadična erozija.


Najveće uzvišenje Rogozne je Crni vrh, visok 1504 metara. Planina Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena, a u severoistočnom delu od kristalnih škriljaca i stena. Planina Rogozna je obrasla gustim šumama. Postojanje olovno-cinkane rude i rude bakra sa znacajnim primesama srebra, zlata, kobalta, nikla i dr. na planini Rogozni su istraživani i eksploatisani još u rimsko doba. Preko planine Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Njim se navećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice, kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela novopazarskog sandzaka. Na pomenutom karavanskom putu postojala je u srednjem veku rudarska varoš Rogozno, sa rudarima Sasima i dalmatinskim trgovcima. Snažna vulkanska aktivnost Rogozne stvorila je uslove za postojane rudnih žica koje su u srednjem veku eksploatisane, jer su na Rogozni su pronadjene rezerve od oko 40 miliona tona rude bakra, srebra i zlata. O značajnoj rudarskoj aktivnosti na planini Rogozni svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi. Na Rogozini su ostaci srednjevekovnog grada Jelača, oko kojeg je postojala istoimena župa, koji je izgradila Kraljica Jelena Anžujska, zaduzbinarka brojnih dvorova i dobrotvorka humanitarnih aktivnosti namenjenih ucenju, vaspitavanju i brizi o mladima. U neposrednoj blizini ovog srednjovekovnog centra je mesto na kome je kralj Dragutin povredio nogu u lovu, posle čega je 1282. godine prepustio kraljevski presto svom mladjem bratu, kralju Milutinu. U podnožju planine Rogozne se nalaze brojni srpski srednjovekovni manastiri i znamenitosti koji privlace paznju turista : Banjska, Sopoćani, Crna Reka, Duboki Potok, Sveti Nikola Končuljski – manastir Končuljić i drugi.

SHARE IT: