Planina Korab

Planina Korab /”Golem Korab”, 2764 m) je najviši planinski vrh Albanije i Republike Makedonije, jer najviši vrhovi Koraba čine granicu izmedu ove dve države. Planina Korab se naslanja na Šar Planinu i predstavlja najlepši planinski reljef Makedonije, koji je deo Nacionalnog Parka Mavrovo. Korab čine brojni veličanstveni planinski vrhovi visine iznad 2000 metara i njegov greben se proteže duž 40 km u pravcu sever-jug između donjeg toka Crnog Drima i njegove pritoke reke Radike.

Kapija Malog Koraba je planinski prolaz na granici izmedu Albanije i Makedonije, smešten jugozapadno od centralnog vrha Koraba, najvišeg vrha Makedonije. Državna granica preseca viši vrh Koraba – Veliki Korab. Uspon sa strane Republike Makedonije zahteva ulazak u granicno podrucje izmedu Republike Makedonije i Republike Albanije, za šta je potrebna posebna dozvola koju obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije. Postoje brojne planinarske staze do vrhova Koraba, iako se planinom najviše penje sa makedonske strane, koja ima više odlično organizovanih planinarskih i pešačkih aktivnosti nego što trenutno postoji u Albaniji. Kapija Malog Koraba je 403 metara viša od Kapije Velikog Koraba na severnoj padini planine. Planina Korab obuhvata spektakularni vodopad Korab, u gornjoj dolini Dlaboke Reke. Tokom proleća vodopad Korab dostiže visinu od preko 130 metara, što ga čini najvišim vodopadom u Makedoniji.

Vrhovi Koraba su povremeno prelomljeni zrakastim tektonijama u obliku blokova, koji se završavaju u dolini reke Radike, na makedonskoj strani strmih planinskih padina. Posebno su zanimljivi planinski predeli Kabasa, sa nekoliko okomitih i teško pristupačnih planinskih vrhova. Na najvišem delu planine Korab je klima planinska, sa primerima planinske flore. Magičnost Koraba predstavlja 8 ledničkih jezera. Najveće jezero Koraba je Jezero Grame, koje se nalazi na vrhu Mali i Grames u Albaniji. Padine Koraba su često pokrivene snegom tokom čitave godine, tako da su neki od njih odlični za zimske sportove. Zimzelene šume, prostrani pašnjaci, livade i bujna vegetacija su uobicajeni pejsaž Koraba. Na Korabu se stanovništvo tradicionalno bavi stočarstvom, jer se ovaj kraj smatra jednim od najvećih područja pašnjaka u Evropi. Na Korabu postoje brojni spomenici prirode – lednička jezera, ledničke pećine i veličanstveni rečni kanjoni, kao i odlično očuvani običaji…..

SHARE IT: