Pevačka grupa “Prelo”

Pevačka grupa “Prelo”

Pevačko drustvo “Prelo” je izvorna, narodna pevačka grupa koja okuplja decu uzrasta od 8 do 18 godina, sa ciljem promovisanja i ozivljavanja narodne pesme i srpske tradicije.
”Prelo” postoji dve godine, u okviru kojih je ova etno-pevačka grupa bila integrali deo kulturno-umetničkog drustva. Sa progresijom interesovanja i uključivanja veceg broja dece, ukazala se potreba za formiranjem samostalne pevačke druzine, koja se bavi edukacijom dece, kroz aktuelizaciju davnih vremena putem narodne pesme, dramatizacijom običaja i obreda, prikazom zivota davnih vremena….. Inicilajni motiv za formiranje pevačke grupe, koja danas broji 40 članova, sa stalnom tendencijom rasta i potrebe rada sa decom na polju muzičkog folklora, potekao je prvenstveno od činjenice da mlade generacije sasvim nedovoljno /u nekim slučajevima uopšte/ne poznaju narodnu tradiciju svoga naroda, njegovo bogatstvo sadržaja, forme i izraza, gubeći na taj način kontakt sa prošlošću, a samim tim i budućnošću. Drugi motiv se ogleda i u potrebi otklona prema nametnutim sadržajima “novokomponovane” i muzike needukativnog tipa, ali i potrebe poznavanja srpske narodne tradicije i muzike, koja je ponekad inicirana i od strane dece.

Izvorna etno pevačka grupa Prelo izvodi narodnu pesmu na tradicionalni način, u smislu starijeg i novijeg seoskog pevanja, upotpunjujući je narodnim kazivanjima, običajima i obredima srpskog naroda, dajući pečat savremenosti kroz elemente modernijeg aranžmana, aktuelizujući je kroz brojne nastupe, koncerte, smotre. Uvek smo oduševljeni i počastvovani nastupima pevačke grupe Prelo pred našim gostima !

SHARE IT: