Park Prirode Rusenski Lom

Park prirode Rusenski Lom se nalazi 20 km južno od grada Ruse i nosi ime po reci Rusenski Lom, koja je poslednja desna pritoka Dunava. Najblizi aerodrom je u Bukureštu, glavnom gradu Rumunije, 70 km od grada Ruse. Aerodrom Varna je udaljen 200 km, a Aerodrom u Sofiji je udaljen 320 km od Parka prirode Rusenski Lom.

Park prirode Rusenski Lom obuhvata područje od 3408 hektara i pod zaštitom je od 1970. godine. Prekrasne rečne terase, visoke i strme, skoro vertikalne litice i stene, pećine, kameni oblici, velika biološka raznovrsnost i istorijski spomenici čine Park prirode Rusenski Lom izvanrednom znamenitošću. Sa svakog uzvišenja Parka Prirode Rusenski Lom se pružaju veličanstvene panorame, a posebno se ističe pogled kod sela Červen. Pored raznovrsnih mogućnosti za naučna istraživanja, Park prirode Rusenski Lom takođe nudi  brojne sadržaje aktivnog i eko turizma. Ovde posetioci mogu da posmatraju crnu rodu koja živi u stenama, Egipatskog orla, zmijookog guštera i druge životinje, dok se od bogatog biljnog sveta ističu ugrožene i endemske vrste divljih orhideja i druge biljke koje rastu oko uzbudljivih obala i meandara reke Beli Lom, nastale viševekovnim proticanjem vode kroz krte krečnjačke stene. Obližnja pećina Orlovo gnezdo je najduža i najzanimljivija pećina u Bugarskoj, udaljena oko 28 km od sela Nisova. Pećina Orlovo gnezdo je prirodni fenomen, izuzetno bogat različitim oblicima pećinskog nakita, brojnim halama i prolazima, kao nekolicinom vrsta slepih miševa, što je čini spomenikom arheologije i kulture od nacionalnog značaja. Ljubitelji dobrog vina uživaju u obližnjem vinskom podrumu – vinariji Rajnov i sinovi u selu Nisovo, koja proizvodi male količine izvanredno kvalitetnih vina. Selo Nisovo se nalazi na području Parka Prirode Rusenski Lom, na reci Beli Lom, kod njenog ušća u Mali Lom. Park prirode Rusenski Lom prati doline tri reke Lom /reke Beli, Crni i Mali Lom/ koje spajanjem čine reku Rusenski Lom, koja se uliva u Dunav. Protičući duboko kroz visoravan, tri reke su stvorile uzane kanjone čudnih oblika. Posetilac Parka prirode Rusenski Lom može da razgleda pećine, smeštene duboko u liticama stena, kao i da posmatra mnoge vrste ptica koje ovde žive – orlove, sove, crnokrile lešinare i crne rode.

Sklad stena, šuma, reka i pećina, uz livade i poljane su razlog velike bioraznovrnosti na području Parka prirode Rusenski Lom. Floru Parka prirode Rusenski Lom čini 902 vrste, dok fauna obuhvata 10 vrsta amfibija, od kojih su 5 zaštićene vrste, 19 reptila, 22 vrste riba, rakovi, puževi i rečne školjke, kao i 66 sisara. Ptice predstavljaju najznačajnije prirodne retkosti Parka prirode Rusenski Lom : od 190 vrsta ptica se 110 vrsta ovde gnezde. Poetioci Parka prirode Rusenski Lom mogu dobiti sveobuhvatne informacije u moderno opremljenom Centru za posetioce. Uslovi u Parku prirode Rusenski Lom su posebno pogodne za gnezdenje određenih vrsta ptica, kao što su zlatni orao (Aquila chrysaetos), egipatski lešinar (Neophron percnopterus), dugonogi mišar (Buteo rufinus), crvenperka (Tadorna ferruginea), stepski soko (Falco cherrug) i druge.

Manastiri u stenama u selu Ivanovo sa pećinskim isposnicama su kulturno-istorijska znamenitost pod zaštitom UNESCO-a, koja se nalazi na područja Parka prirode Rusenski Lom. Posebna turistička staza omogućava posetiocima zainteresovanim za istoriju da upoznaju manastire i crkve u stenama u Ivanovu, kao i Park prirode. U selu Ivanovu, kod železničke stanice je početak turističke staze duge 9 km, koja dalje vodi kroz naselje i kroz dolinu u blizini sela Garvalov Jalak, ili putem iz grada Ruse kojim se takođe stiže do manastira Ivanovo i Parka prirode Rusenski Lom. Staza završava na parkingu, gde obično čekaju najavljeni turistički vodiči iz Regionalnog istorijskog muzeja iz grada Ruse. Druga staza je namenjena ljubiteljima istorije i omogućava posetiocima šetnju do i kroz veličanstvenu tvrđavu Červen. Polazna tačka ove rute je u selu Červen. Posetioci moraju proći parking ispod tvrđave Červen i pešačiti lepo uređenom stazom do ulaska u velelepno utvđenje. Ostaci 13 crkava, boljarska rezidencija i originalne srednjovekovne vojne i osmatračke kule, među retkim očuvanim u Bugarskoj, su dobro očuvane u tvrđavi Červen. Postoje stepenice koje vode do reke, na zapadnoj strani tvrđave Červen. Posetioci takođe mogu videti opremu i mesto koje je korišćeno za snabdevanje vodom. Najavljenim posetiocima tvrđave Červen su na raspolaganju vodiči iz Muzeja Ruse. U okolnim živpopisnim selima postoje odlični i raznovrsni turistički kapaciteti koji pod veoma povoljnim uslovima omogućavaju prijatan boravak posetilaca.

 

SHARE IT: