Panacomp etički kodeks

Jedna od ključnih smernica poslovne filosofije i razvoja koju je PANACOMP Zemlja čuda LCC Srbija isplanirao i primenjuje je Poslovni etički kodeks – Pravilnik poslovne kulture, koji predstavlja statutarno i programsko etičko delovanje u okviru svih poslovnih sektora. Etički kodeks turističke agencije Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Lufthansa City Center Srbija predstavlja uputstvo za etičko ponašanje, vrednosti i principe koje naša agencija očekuje da primene dobavljači i njihovi zaposleni, partneri, agenti i klijenti, u ime i za račun turističke agencije Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Serbia.

Poslovnom saradnjom sa turističkom agencijom Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel Lufthansa City Center Srbija, klijenti i posetioci imaju sigurnost da je u pitanju ugledan, profesionalni organizator događaja – “PCO” i izuzetno iskusan poznavalac destinacija Balkana – “DMC”.

Dobrodošli su organizatori kongresa, konferencija, skupova, događaja, poslovnih putovanja, pružaoci usluga smeštaja i ishrane, dobavljači usluga ili tour operatori koji žele da na svom tržištu po visokim moralnim standardima pruže ili rezervišu turističke usluge i turističke ponude Srbije i Balkana. U prepoznavanju potrebe da se osigura zdrava budućnost planete, turistički stručnjaci su odgovorili na izazove i pokazali interesovanje za pitanja kao što su bruto nacionalna sreća, kvalitet života i održivi razvoj.  

Naše stručno osoblje, dobavljači roba i usluga, volonteri i svi aktivni partneri usvajaju Poslovni kodeks – Pravilnik poslovne kulture, sa sledećim principima.

  1. Saradnja sa lokalnim službama, dobavljačima iz privatnog sektora, građanskim i nevladinim sektorom u odabiru destinacija, njihovom predstavljanju, razvoju i turističkoj upotrebi, uvođenjem istih u zajedničko planiranje, donošenje odluka i realizacija-izvršenje programa PANACOMP-a /predlaganje u organizacione i druge odbore zadužene za realizaciju turističkih programa na lokalnom nivou, organizacija manifestacija, događaja i skupova uz aktivno učešće lokalnih partnera i stanovništva ; učešće u uspostavljanju robnih marki određenih proizvoda sa zaštićenim poreklom.
  2. Omogućavanje društvenih i kulturnih uticaja kroz poslovanje i programske aktivnosti PANACOMP-a poštovanjem rasnih, verskih, polnih, političkih, filozofskih, moralnih različitosti i osetljivost na kulturu domaćina kroz poštovanje tolerancije, solidarnosti i humanosti /intenzivno korišćenje raznovrsnog skupa kulturnih i istorijskih mesta koji predstavljaju kulturu i identitet lokalnog stanovništva u planiranju i realizaciji turističkih programa i skupova; kontinuirane posete i informativni sastanci sa seoskim domaćinima zbog postizanja međusobnog poverenja u odnosima, razmene iskustava iz prakse po pitanju usaglašavanja različitosti načina života, verskog, rasnog i polnog opredeljenja posetilaca. Panacomp ne diskriminiše različitosti po osnovu pola, starosti, vere, plemena, kaste, društvenog statusa, invaliditeta, nacionalnosti, članstva u radničkim organizacijama, političkog opredeljenja, seksualne orijentacije ili bilo koje druge lične odlike i karakteristike.
  3. Regulisana i odgovorna poseta verskih objekata, svetilišta i istorijskih mesta, što doprinosi njihovoj zaštiti i očuvanju vrednosti, informisanje posetilaca o pravilima ponašanja /usmeravanje posetilaca i predstavnika da se ponašaju i oblače prilagođeno normama i običajima lokalnog stanovništva, čak i kada drugi gosti to ne primenjuju/.
  4. Potpuna i precizna informisanost posetilaca o običajima i kulturi domaćina, radi prilagođavanja potreba posetilaca istima i njihovoj međusobnoj sigurnosti, bezbednosti i ispunjenju očekivanja i zahteva /sprečavanje pretnji, napada, nasilja, kidnapovanja, terorističkih aktivnosti i nanošenja telesnih povreda posetilaca i stroga osuda i kažnjavanje za uništavanja prirodnih i kulturnih dobara od strane posetilaca, poštovanje važećih zakonskih propisa/.
  5. Zaštita i očuvanje prirodnog okruženja, smanjivanje uticaja na prirodu planskim razvojem turizma i zaštitom prirodnih bogatstava /revitalizacija prirodnog ambijenta u projektovanju i planiranju smeštajnih kapaciteta u formi etno naselja; programsko planiranje opreme i ljudskog potencijala za sakupljanje i odlaganje smeća.
  6. Upotreba ambalaže od prirodnih i recikliranih materijala u promotivne svrhe i tokom izvršenja usluga i programa putovanja ili tokom boravka posetilaca u destinacijama.
  7. Smanjena potrošnja čiste pijaće vode u destinacijama u kojima borave posetioci.
  8. Smanjeno korišćenje mobilnih telefona.
  9. Zapošljavanje lokalnog stanovništva kao efikasne radne snage sa poštenim isplatama honorara, uz prethodno i stalno obučavanje po potrebama angažovanja.
  10. Uključivanje domaćih proizvoda, suvenira, rukotvorina u turističke programe, organizovanje izložbi, folklornih nastupa i podsticanje lokalnih proizvođača da usavršavaju kvalitet i obim svojih proizvoda, primeren interesovanju posetilaca, direktnim kontaktima, preporukama ili predstvljanjem u brošurama ili web prezentacijama.
  11. Odnosi sa posetiocima koji im garantuju privatnost, zdravstvenu i ličnu bezbedonost; odgovorna održivost uslova destinacije i turističke lokacije; revitalizacija i korišćenje iskustava i znanja lokalnog stanovnistva kroz sprovođenje radionica rukotvorina, starih zanata ili obavljanja redovnih poslova lokalnog stanovnistva i interaktivnog učešća posetilaca u kulturnim i drugim društvenim događajima.
  12. Sprečavanje trgovine ljudima, opojnim drogama, oružjem, starinama istorijske i kulturne baštine, zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama i zloupotrebe dece kao radne snage javnom osudom, prijavom uočenih slučajeva takvog ponašanja nadležnim oganima i zahtevanjem najstrožih sankcija za počinioce.
  13. Sprečavanje i zabrana podmićivanja, obaveza izbegavanja sukoba interesa i monopolskih sporazuma na svim nivoima.
  14. Promovisanje i unapređenje svesti o koristima turizma na nacionalnom nivou, sprovođenjem pojedinačnih i konkretnih aktivnosti na lokalnom nivou /praćenje efekata i upoređivanje među dobavljačima istog sektora, sa sagledavanjem problema i njihovim otklanjanjem tj. kontinuiranim promovisanjem primera dobre prakse.
  15. Aktivna stručna i tehnička pomoć u organizovanju seminara, skupova, studijskih putovanja i stručnih tura i sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima i novinarima
  16. Ugovaranje saradnje sa dobavljačima dobara i usluga po principima održivosti, selektivnim odabirom isključivo onih koji ih sprovode, razvijanjem i afirmacijom mira, tolerancije, nenasilja, saradnje i razumevanja među ljudima, bez obzira na njihova nacionalna, polna, politička i verska opredeljenja.
SHARE IT: