Novae Svištov

Nalazište Novae se nalazi na južnoj obali Dunava, u blizini grada Svištova, na putu prema gradu Ruse. Rimski vojni logor Nove ili Novea je osnovan u današnjoj severnoj Bugarskoj u 1. veku, nekadašnjem delu rimske provincije Mezije, kada su sagrađene većina zgrada – sedište vojnih legija Principia, zgrade za stanovanje visokih vojnih zapovednika smeštenih severno od njih, jedna od najvećih bolnica u Rimskom carstu, na površini od 6000 m2, kupatila za legionare, monumentalni odbrambeni zidovi i kule, religiozne i stambene građevine, radionice… Tokom vladavine cara Trajana je u vojnom logoru Novae bila smeštena I italijanska legija i kasnije druge elitne legije cara Vespazijana, odakle su narednih vekova trebalo da brane rimski dunavski limes od varvarskih napada.

Postepeno je utvrđenje Novea prošireno i postalo gradsko naselje i episkopsko sedište. Zbog brojnih napada na grad Novea je kroz istoriju sprovedeno nekoliko sveobuhvatnih obnova. O značaju utvrđenja Novae u ranovizantijskom periodu svedoči veliki broj dobro očuvanih građevina, kao i brojni nalazi, koji obuhvataju statue, staklene i keramičke posude, kovani novac, kao i zidne freske. Pronađeni su ostaci velikog episkopskog centra – bazilike i grada Novea iz 5. i 6. veka. Krajem 5. veka je grad Nove bio sedište ostrogotskog vladara Teodorika Amala – Teodorika Velikog, a od 6. veka je napušten. Na području opštine Svištov trenutno postoji 120 zvaničnih arheoloških, umetničkih i arhitektnostih spomenika kulture od lokalnog i nacionalnog značaja.

 

SHARE IT: