Niška banja

Niška banja

Niška Banja je mirno turističko mesto na jugoistoku Srbije na nadmorskoj visini od 250 metara, u podnožju planine Koritnjak – ogranka grebena veličanstvene Suve Planine. Budući da je okružena prekrasnim Svrljiškim planina i Svrljiškom klisurom na severu, otvorenim prolazom svežeg vazduga sa istoka i zapada, Niška banja obiluje suncem tokom čitavog dana. Niška Banja je prirodno lečilište poznato još iz doba Rimskog carstva. Udaljena je 10 km od Niša i 255 km od Beograda. Prirodne lekovite karakteristike Niške Banje: Lekovitost i specifičnost joj daju radonske termomineralne vode i prirodan mineralni peloid, slabo mineralizovana, zemnoalkalna hemeoterma, sa temperaturom od 36 do 38 °C.

Medicinske indikacije Niške Banje: bolesti lokomotornog aparata, kardiovaskularne bolesti, stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, rehabilitacija bolesnika posle ugradjivanja endoproteze kuka i kolena, zapaljenski i funkcionalni sterilitet.

Način lečenja: Institut “Niška Banja” je moderna zdravstvena i naučno-istrazivačka ustanova iz oblasti reumatologije i kardiologije, specijalizovane rehabilitacije, fizikalne medicine i ortopedije. Poseduje savremenu opremu za neinvazionu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti, kao i savremenu opremu za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije.

Zanimljiva mesta: U blizini se nalaze dve klisure, tri ma­nastira, nekoliko arheoloških lokaliteta i istorijskih mesta. Na putu između Niša i Banje je Čuvena Ćele kula, četvorougaona kula sa 950 uzi­danih lobanja posečenih glava srpskih vojnika izginulih u bici na Čegru 1809. godine. U blizini su otkriveni ostaci drevne Mediane, letnje rezidencije Konstantina Velikog.

 

SHARE IT: