Nalazište Tumba Madžari Skopje

Tumba Madzari (Тумба Маџари) je najznačajnije aheološko neolitsko nalazište sa muzejem na otvorenom na području Skopja, u naselju Čeno, na levoj strani autoputa Skopje – Kumanovo – Veles. Žitelji lokaliteta Tumba Madžari su vodili visoko duhovni način života sa kulturnim vrednostima ranog kamenog doba, čiji lokalitet je dostigao vrhunac od 5800 do 5200 pre nove ere. Neolitski lokalitet Tumba Madžari predstavlja kulturnu grupu Anzabegovo-Vršnik koja je pronađena u selima Stenče, Dolno Pelčište, Mirševci, Lopate, Nikuštak, Anzabegovo, Gorobinci, Damjan, Resava i Vranište….

Arheološko nalazište Tumba Madžari je otkriveno 1961. godine kada je pronađena prva pravougaona kuća, uz kasnije otkrivene brojne predmete od kamena i kosti, ostaci raznovrsnih figurina izuzetno prefinjene izrade od keramike, kamena i kosti, žrtveni stolovi svetilišta i nekoliko potpuno očuvanih keramičkih predmeta i posuda. Arheološka istraživanja i zaštitu lokaliteta Tumba Madžari je 1978. godine započeo Muzej Makedonije. Otkrivene kuće na lokalitetu Tumba Madžari su veličine od 4,50 x 6 metara do 9 x 9 metara i građene su sabijanjem drvenih stubova koji su podupirani kamenom, sa krovovima od trske na drvenoj osnovi. Grnčariju iz najranijeg perioda grupe Anzabegovo-Vrsnik odlikuje tzv. cvetni stil sa crnim ukrasima i ocrtavanjem. Kult Boginje Velike majke – najstariji očuvani žrtveni kult tipa Magna Mater je predstavljao ulogu žene koja rađa dete i majke koja je izjednačena sa kultom plodnosti i njenom povezanosti sa kućom.

SHARE IT: