Nalazište Byllis – arheološko nalazište Bilis

Bilis je prekrasno lepo mesto i spokojan ostatak kasnoantičkog grada, sa koga se pruža očaravajući pogled na okolne Malokastra planine i reku Vljosu, ali ga posećuju ponekad pastiri iz obližnjeg sela ili poneki posetilac, koga privuku vetar i panorama okolne reke i planina. Albancima je grad Bilis, koji potiče iz 4. veka pre nove ere jedan od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Albaniji. Nalazište Bilis smatraju najvećim naselje južne Ilirije toga istorijskog perioda, kojim je čitav planinski vrh bio utvrđen, sa građevinama i helenskim stilom gradnje ulica.
Iskopavanjima na nalazištu Bilis od 1980-tih godina su otkrivene značajne odlike naselja, ograđenog zidinama, sa dva trga, velikim stadionom i kućama sa peristilom. Julije Cezar je grad proglasio rimskom kolonijom u kojoj je veliki broj stanovnika ostavio tragove rimske vladavine. Arheološko nalazište Bilis obuhvata teatar, koji je, naravno, najznačajniji spomenik antičkog grada, koji sa velikim trgom i stadionom čini još veći glavni trg, koji datira iz 3. veka pre nove ere. Zahvaljujući svom izuzetnom položaju iznad doline reke Vljose, svako kretanje dolinom i okolnim planinama je bilo nadzirano sa grada Bilisa. Bronzani novac grada Bilisa, koji potiče iz 270. godine pre nove ere svedoči o napretku grada Bilisa u antičko doba.
Arhološko alazište Bilis obuhvata ostatke velike bazilike iz 5. veka, koja se prostire na povrišini od preko 1 hektar i predstavlja najveći spomenik antičkog grada. Podovi bazilike u Bilisu su ukrašeni prekrasnim mozaicima i prikazuju svakodnevni život pastira i ribara, čineći takođe najveću mozaičku površinu do sada otkrivenu u Albaniji. Mirno okruženje arheološkog nalazišta Bilis jedino poremeti nenadana pojava čoveka koji jaše mazgu uzanom stazom iz sela, koji se srdačno pozdravlja sa posetiocima i nestaje u daljini. Veličanstvena panorama reke koja krivuda kroz dolinu i Jadranske obale u daljini čine arheološko nalazište Bilis jednim od najprivlačnijih drevnih antičkih gradova Balkana. Međutim, iako je nalazište Bilis od izuzetno kulturnog značaja, turstički vodiči Albanije ga ne pominju !

SHARE IT: