Nacionalni park Galičica

Padine fantastičnog Nacionalnog Parka Galičice su planinski masiv vrhunske lepote, koji se uzdiže do 2254 metara visine, između Ohridskog jezera na zapadu i Prespanskog jezera na istoku. Predivna jezera, modro plave boje su smeštena visoko u planinskom masivu Galičice. Prespansko jezero se nalazi na visini od 850 metara, a Ohridsko na 694 metara i pripadaju području Nacionalnog Parka Galičica od ukupno 22750 hektara veličanstvene prirode. Galičica je proglašena Nacionalnim Parkom 1958. godine, koji obuhvata područje obala oba Prespanska jezera, kao i ostrvo Golem Grad na Prespanskom jezeru, što je kamenito nenaseljeno ostrvo, u narodu poznato kao ostrvo zmija jer je tamo leglo na hiljade ovih gmizavaca. Najviša tačka Nacionalnog Parka Galičica je vrh Magaro, visok 2255 metara, dok je južna granica Nacionalnog Parka zapravo granica sa Republikom Albanijom. Na severu se granica Nationalnog Parka Galičica proteže duž nekoliko prirodnih znamenitosti i spaja ova jezera, što predstavlja pejsaž neuporedive lepote.

130 različitih šumskih zajednica je otkriveno u Nacionalnom Parku Galičica, što potvrđuje da je vegetacija izvanredno bogata i uključuje izuzetno retke oblike flore. Reljef područja Nacionalnog Parka Galičice je posebno karakterističan : visoki šumotivi planinski vrhovi iznad 2000 metara, prostrani pašnjaci sa brojnim lekovitim biljem, koje ukrašava živopisni pejzaž. Dobro obeležene planinarske i pešačke staze u Nacionalnom Parku Galičica i bogato kulturno nasleđe okruženja predstavljaju užitak za ljubitelje prirode i kulture. Niže padine planine Galičice dopiru do obala Ohridskog i Prespanskog jezera, što omogućava prizor izvanredne lepote, koji zauvek ostaje u sećanju.

Makedonija planinarenje

Planinarenje Makedonija i Albanija

 

SHARE IT: