Nacionalni Park Divjaka

Nacionalni Park “Divjaka” se nalazi 40 km od grada Lusnje i 5 km od Divjake. Zauzima površinu od 1250 hektara, koji je deo Karavasta lagune, pod zaštitom Ramsarske Konvencije od 1994. godine. Ovde se nalazi jedan od najvažnijih ekosistema Albanije. Fauna Nacionalnog Parka Divjaka je posebno bogata vrstom “krivog” – dalmatinskog pelikana, koji na ovom području predstavlja 5 posto svetske populacije ove vrste.

SHARE IT: