Nacionalni Park Đerdap

Nacionalni Park Đerdap

Nacionalni park Đerdap se nalazi na desnoj obali Dunava, na području u dužini od oko 100 km od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Diana u Kladovu. Nacionalni park Đerdap je dobio ime po Đerdapskoj klisuri, najlepšoj i najupečatljivijoj klisuri na celom toku Dunava. Đerdap ili Gvozdena kapija obuhvata područje obala Dunava od Golupca (rimske tvrdave Cuppae) do ušća reke Timok (rimski Timacus) sa neposrednim zaleđem. Đerdapska klisura je najveća klisura probojnica u Evropi i sastoji se od četri klisure i tri kotline, koje su raspoređene sledećim redom: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, klisura Gospođin vir, Donjomilanovačka kotlina, klisura Veliki i Mali kazan, Oršavska kotlina i Sipska klisura. Najlepša klisure Đerdapa su Mali i Veliki kazan, gde se Dunav sužava na svega 140 metara i dostiže dubinu od 90 metara, tako da je njegovo dno ispod nivoa Crnog Mora za oko 30 metara.

Upoznajmo Gvozdenu Kapiju Dunava koja netaknutom prirodom Nacionalnog Parka “Đerdapa”, površine preko 63.608 hektara i zaštićenom zonom 93.968 hektara, raskošno bogatom izvanrednim primercima flore i faune osnažuje um, dok istraživanje najvećeg prirodnog i arheološkog muzeja u Evropi obnavlja duh, noseći Dunavom daleko sve brige, smirujućim zvucima dunavskih vetrova. Zahvaljujući svom jedinstvenom geografskom položaju na “vratima Evrope”, Gvozdena Kapija je imala značajnu ulogu tokom preistorije u nastanku i razvoju najstarijih civilizacija Evrope i Mediterana. “Danas se Sarmati, Dalmati, Panoni i Tribali već bojažljivo priznaju za protosrbe, od kojih su Sarmati oko Dunava, a ostali ispod Dunava i Save”. Dragoslav Srejovic

Polazeći od Golupca, odličnog mesta za plovidbu zahvaljujući širini reke Dunav i stalnim vetrovima koji ovde “caruju”, nakon posete Golubačke tvrđave iz 14. veka, sa devet visokih kula, stiže se do najduže rečne klisure u Evropi. Oduševljava susret sa Gvozdenom Kapijom Dunava istraživanjem klisure veličanstvene lepote, duzine 96,5 km koju je stvorila priroda svojim spektakularnim delima, arheološkim nalazištima Lepenski Vir, Padina i Vlasac iz doba mezozoika, koji vraćaju vreme 10000 godina unatrag !

“U pripremama za svoj drugi osvajački pohod na Dakiju, car Trajan je izgradio most preko Dunava. Ovaj most je bio jedan od čuda rimskog graditeljstva, dužine 1,135 metara i širine 15 metara. Platforma se nalazila oko 19 metara iznad nivoa reke. Trajanov most je izgrađen po projektu čuvenog carskog arhitekte, Apollodora iz Damaska koji je bio zadužen za izgradnju Trajanovog stuba, Trajanovog foruma i drugih spomenika. Dakija je kao rimska provincija napredovala gotovo dvesta godina. Car Aurelijan je uništio Trajanov most 275. godine da bi sprečio njegovo korišćenje od varvarskih osvajača. Međutim, par ostataka Trajanovog mosta se i danas vide na obalama Dunava, jer još uvek na srpskoj obali reke Dunav, u Kladovu postoje prilazni dokovi mostu izgrađenih od cigle, kao i na rumunskoj obali u Drobeti”. Izvor  www.chi-rhogroup.com

Pored četiri predivne klisure Đerdapa i dva kanjona izvanredne lepote koji pružaju nesvakidašnji pogled sa strmih litica planinskih vrhova visine 800 metara iznad toka Dunava, u Nacionalnom Parku Đerdap su i tri prostrane rečne kotline i preko 1000 pećina i vrtača smeštenih u regionu na udaljenosti od oko 150 km. Ovde je izmerena najveća dubina reke Dunav /82 m/, sa širinom svega 150 metara, a u Đerdapu je Dunav na mestu kod Golubačke tvrđave najširi – 7 km. Miroč je planina koja krije mnoge tajne, čuda prirode i raskošne vrednosti očuvane samo za ljubitelje prirode, ali i pravi raj za avanturiste, ribolovce i lovce. U Nacionalnom Parku Đerdap se sa lakoćom nalaze u dubinama Dunava veliki primerci smuđa i soma, u gustim šumama hrasta i zimzelenog rastinja visoka divljač poput jelena, srne, divljeg vepra, zeca, te u nedostupnim visinama kristalnog neba – orlovi ! U okviru zaštićenog područja Nacionalnog Parka Đerdap se nalazi najbrojnije stanište risa u Srbiji, koji je veoma redak u Evropi, gde je locirano preko 11000 biljaka, raznovrsnih životinja i gljiva. Sisari su u Nacionalnom Parku Đerdap zastupljeni sa oko 50 vrsta, uključujući prirodne retkosti i ugrožene vrste, kao što su ris (Lynx lynx), divlja mačka (Felix sylvestris), medved (Ursus arctos), vuk (Canis lupus), šakal (Canis aureus), vidra (Lutra lutra), veverica (Sciurus vulgaris), lisica (Vulpes vulpes), kuna (Martes foina), lasica (Martes martes), jazavac (Meles meles), divokoza (Rupicapra rupicapra), jelen (Cervus elaphus), srna (Capreolus capreolus) i druge.

Na čitavom toku Dunava kroz Srbiju, zahvaljujući specifičnom strateškom položaju, smešteni su arheološki lokaliteti od izuzetnog značaja iz praistorijskog doba i perioda Rimskog Limesa, kao i srednjovekovna utvrđenja, od kojih je teško odabrati omiljeno. Stoga, dobrodošli na Đerdap, radi doživljaja herojski odvažnih rimskih careva Trajana ili Tiberijasa ili bilo kog od mnogobrojnih istorijskih velikana ovog područja !
Uspomene sa ispiranja zlata u zlatonosnoj reci Pek ili istraživanja Rajkove Pećine, duge 2.304 metara, kao i “mistični magični ritual”, ostaju u dugom sećanju. Ovi doživljaji su “pojačani” jedinstvenim tradicionalnim specijalitetima kraja, serviranim u očuvanom prirodnom ambijentu ili nesvakidašnjoj toplini rustičnog seoskog domaćinstva “kao iz mašte”, što je doživljaj iznad svakog očekivanja !

Posebna Srbija

Autentična Srbija

Putevima Rimskih careva Srbije

Balkanska kružna tura

Zanimljivo putovanje po Srbiji

Nacionalni Park Đerdap – Avantura Gvozdena kapija

Tura Srbija i Zapadna Bugarska

SHARE IT: