Nacionalni Park Ćehlau

Masiv Ćehlau – Ceahlău je jedan od najpoznatijih planinskih venaca Rumunije, koga odlikuju neverovatne prirodne lepote. Planina Ćehlau – Ceahlau se nalazi na vencu Istočnih Karpata, u okrugu Neamt, u regionu Moldavija. Dva najvažnija vrha planine Ćehlau – Ceahlau su Toaca, 1904 metara i Ocolaşul Mare, visok 1907 metara. Planine Ćehlau – Ceahlau, Olimp Rumunije, okružene izvorima i pregrađenim jezerima, poseduju veličanstvenu strukturu flore, sa preko 2000 vrsta cveća i brojnom raznovrsnom divljači. Krečnjački fosili, stenoviti oblici Dochia, Cusma Dorobantului i vodopad Duruitoarea, su samo neke od glavnih znamenitosti Nacionalnog Parka Ćehlau – Ceahlau. Nacionalni Park Ćehlau – Ceahlau je na istoku ograničen rekom Bistricom i jezerom Bicaz, a na jugu rekom Bicaz. Izvorul Muntelui jezero, koje okružuje planinski masiv Ćehlau – Ceahlau na istoku i severu, uz Durau centar doprinose impresivnom utisku planinskog masiva Ceahlau. Planina Ćehlau – Ceahlau je dostupna tokom čitave godine i zavisno perioda posete – omogućava raznovrsne pejsaže. Leto privlači najveći broj posetilaca ove veličanstvene planine, koji kažu da je zalazak sunca iza planinskog vrha Ćehlau – Ceahlau – neuporediv doživljaj. Neke od najuzbudljivijih legendi Rumunije govore o čudnim kamenim oblicima koji su raštrkani po vrhovima Nacionalnog Parka Ćehlau – Ceahlau. Za Dochia stene se veruje da predstavljaju slabašnu staricu (“baba”), koja je na planini Ćehlau – Ceahlau čuvala ovce. Prevarena suncem ranog proleća, starica je skinula svih svojih devet ogrtača, jedan za drugim. Kada je stigao mraz, pretvorio je staricu i njene ovce u led, koji je godina dobio čvrstinu kamenja, koje danas vidimo.

Preko 90 vrsta ptica živi u Nacionalnom Parku Ćehlau – Ceahlau. Tetreb (Tetrao urogalus), najveća ptica u Nacionalnom Parku Ćehlau – Ceahlau se nalazi u područjima Piciorul Schiop i Poiana Maicilor, tokom aprila, perioda parenja ove ptice. Uz malo sreće, moguće je u nekim delovima Nacionalnog Parka Ćehlau – Ceahlau videti troprstog detlića (Picoides tridactylus), koji je lednički relikt i pomurnika (Tichodorma muraria). Gavran (Corvus corax) obično gradi svoje gnezdo u višim delovima planine. Među retkim pticama koje se gnezde u Nacionalnom Parku Ćehlau su stenoviti leptir, ptica koja takođe živi u područjima Cheile Sugaului I Cheile Bicazului, akvila (Aquila chrysaeltus) i planinski mužjak (cocosul de munte). U Nacionalnom Parku Ćehlau – Ceahlau živi crna koza (Rupicapra rupicapra), ris (Lynx lynx), vuk (Canis lupus), lisica (Canis vulpes), crni medved (Ursus arctos) i lasica (Martes martes). Los (Cervus elaphus var. carpathicus), koji predstavlja spomenik prirode i najdragoceniju vrstu Nacionalnog Parka Ćehlau – Ceahlau zivi u područjima Izvorul Alb, Poiana Maicilor i Izvoarele Bistrei Mari. Prirodne znamenitosti Nacionalnog Parka Ćehlau – Ceahlau su kamene forme Dochia i Cusma Dorobantului, Vodopad Duruitoarea (Cascada Duruitoarea), Visoravan Ocolasul sa vrhom Ocolasul, koji je najviši vrh planine Ćehlau – Ceahlau, kao i vrh Toaca, živopisna Bicaz klisura – je jedna od najposećenijih prirodnih znamenitosti Rumunije.

 

SHARE IT: