Nacionalni Park Bicaz Klisure

Klisure Bicaz su poznate po svojim ogromnim krečnjačkim stenama, koje dominiraju veoma visoko iznad uzanih puteva i klanaca. Put koji prolazi izmedu Bicaz Klisura (Cheile Bicazului) spada među najspektalularnije i najlepše puteve u Rumuniji. Najzanimljivija prirodna znamenitost su Klisure Bicazului, sa prekrasnim putem koji prolazi kroz njih, Crveno jezero (Lacul Rosu), koje je nastalo prirodnim pregrađivanjem voda potoka Bicaz, Sugaului Klisure i planinski vrh Piatra Singuratica.

Kanjon Bicaz – Cheile Bicazului je mesto u Rumuniji jedinstvene lepote. Kanjon Bicaz je deo Nacionalnog Parka “Bicaz Canyon”, koji zapravo obuhvata sledeće zaštićene zone : Crveno jezero, Kanjon Bicaz i Planinu Hasmasu Mare. Ulazna kapija u Cetatile Ponorului – Tvrđavu Ponor je visoka 74 metara.

Crveno jezero, nastalo 1837. godine, posle velikog klizanja zemljišta je najinteresantnije ljubiteljima kajaka i mušičarenja. Tokom kratkih i dugih šetnji se stiže do veličanstvenog područja Crvenog jezera i brojnih mesta, koji imaju odlične uslove za ribolov. Klisure Bicaz nudi prekrasnu panoramu Planina Ceahlau. Divljač planinskog regiona Bicaz čine zidni gušter (Lacerta muralis), jelen (Cervus elaphus), crni medved (Ursus arctos), ris (Lynx lynx), vuk (Canis lupus), borova zlatica (Martes martes) i bukvina zlatica (Martes foina). Puzavica (Tichodroma muraria), troprsti detlić (Picoides tridactylus), kamena strnadica (Emberiza cia), gavran (Crovus corax), sova (Strix uralensis), zlatni orao (Aquila chrysaetos) i veliki pegavi detlić (Dendrocops major) se takođe sreću na teritoriji Nacionalnog Parka Kanjona Bicaz.

 

SHARE IT: