Muzej Srpske Pravoslavne Crkve

Muzej Srpske Pravoslavne Crkve

Muzej Srpske Pravoslavne Crkve je osnovan 1926. godine, po odluci Skupštine Vladika Srpske Pravoslavne Crkve sa sabora u Sremskim Karlovcima koji je održan četrdeset godina ranije. Cilj osnivanja Muzeja je bio predstavljanje razvoja Srpske Pravoslavne Crkve, istorijskih perioda i raznovrsnih mesta, bez isticanja pojedinih eparhija, ličnosti i epoha. Eksponati izloženi u Muzeju Srpske Pravoslavne Crkve kod Patrijaršijeu Beogradu potiču iz raznih izvora, često obezbeđeni poklonom ili kupovinom. Većina izloženih predmeta i eksponata Muzeja Srpske Pravoslavne crkve su od neprocenjive verske, kulturne i umetničke vrednosti i prikazuju istorijat Srpske pravoslavne crkve, od Stefana Nemanje i Svetog Save do novijih dana. Muzejska zbirka sadrži najvredniju zbirke rukopisnih i štampanih crkvenih knjiga, stare srpske gravire, odežde, sakralne predmete od metala, drveta, kosti, sedefa i kože, votivne darove, crkveni vez, pečate, istorijska dokumenta i portrete crkvenih verodostojnika. Deo predmeta je donet iz Zagreba, gde se nalazila tokom okupacije u Drugom Svetskom ratu. Muzej Srpske Pravoslavne crkve bi posedovao mnogo obimnije zbirke, da su doneti nazad predmeti i objekti opljačkani tokom poslednjeg rata, a posebno da mnogi od njih nisu zauvek izgubljeni i nestali tokom sukoba.

Bogate zbirke Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve sadrže slikane portrete crkvenih velikodostojnika, starovekovne srpske rezbarije, stara srpska jevanđelja i štampane knjige, sve vrste crkvenih odora, svetih objekata od metala, drveta, slonove kosti, sedefa i koze, oltarski vez, voštanice, pečate istorijskih dokumenata…. Zadivljujuće zbirke Muzeja Srpske Pravoslavne crkve međunarodnog značaja obuhvataju jedinstvenu zbirku tekstila – pokrov iz 13. veka za koji se veruje da je pripadao Kralju Milutinu, izvezen na bordo svili, obogaćen ornamentima, uokviren somotom i ukrašen zlatom; odežda Kneza Lazara sa grbom, sa utkanim lavovima, uz šlem, sa volovskim rogovima na metalnoj dugmadi; pokrov za svete mošti Kneza Lazara, koji je vezla monahinja Jefimija, udovica Despota Jovana Uglješe 1402. godine, izvanredan primerak veza zlatnim i srebrnim nitima na crvenom satenu; jedinstveni ćirpovački kivot koji je umetnički rad Nikole Nedeljkovića iz Ćiprovca i obuhvata likove svetitelja; metalne ritualne posude i drugi sveti objekti od metala koji su služili tokom liturgija i koji predstavljaju umetnički rad zanatlija, posebno srpskih zanatlija-zlatara; vizantijski krstovi i pečati, svećnjaci, izvanredni rukopisi i kaligrafski ukrašena jevanđelja, kutije za tamjan, brojne ikone /posebo ruske ikone/ i još mnogo toga…

 

SHARE IT: