Muzej hleba Pećinci

Muzej hleba Pećinci

Muzej u slavu hleba, u sremskom selu Pećinci u Vojvodini, osnovan je 1995. godine i nazvan Jeremija je po imenu svog idejnog tvorca Slobodana Jeremića – Jeremije. Muzej hleba Pećinci je rezultat je dugogodišnjeg istraživačko – sakupljačkog rada slikara Jeremije, koji je problematici evharistijskog hleba posvetio dobar deo svog života. Jedinstveni muzej hleba Jeremija u Pećincima delo je akademskog slikara Slobodana Jeremića Jeremije, koji je decenijama sakupljao eksponate putujući po Srbiji, često ih razmenjujući za svoje slike. Rezultat ove nesvakidašnje sakupljačke i istraživačke strasti je izložba nemerljive etnografske vrednosti, koja uključuje oruđa za obradu zemlje i pripremu hleba, kao i 96 obrednih vekni koje nose priče o ljudima, običajima i načinu života u prošlosti.

Muzejski fond Muzeja hleba čini 2000 predmeta, razvrstanih u etnografsku, arheološku i likovnu zbirku. Uz Muzej hleba u Ulmu u Nemačkoj, Muzej hleba u Pećincima je jedinstven u svetu, budući da čuva bogatu dokumentaciju o obrednom hlebu kod Srba, od neolita do današnjih dana i posetiocima predstavlja zbirke originalnih alata i načina kojima se obrađivala zemlja u Srba. U Muzeju hleba u Pećincima su izložena originalna oruđa za obradu zemlje, predmeti za preradu pšenice i kukuruza, predmeti za pripremanje hleba, rekonstruisano ognjište oko koga se okupljala cela porodica, furuna, zanimljiva zbirka obrednih hlebova….

Dodatni sadržaji Muzeja hleba su likovna zbirka, svetonikolajevska trpezarija, zvonik posvećen Svetom Nikoli, jedinstveno naslikani likovi srpskih vladara, cvetne bašte… Ljubazni domaćini Muzeja hleba u Pecincima, koje čini čitava vredna porodica su na usluzi posetiocima da pruže što više podataka o izloženim autentičnim nalazima, kao i da najavljenim grupama posluže nesvakidašnje bogatu i nezaboravnu „hlebnu gozbu“. Godišnje Muzej hleba u Pećincima poseti veliki broj naučnika, etnologa, istoričara, istoričara umetnosti, istraživača, crkvenih velikodostojnika, đaka i brojnih gostiju željnih novih iskustava sa svih strana sveta, jer upoznavanje muzejskih bogatih zbirki ovog jedinstvenog muzeja predstavlja zaista vrhunski doživljaj.

 

SHARE IT: