Mermerna pećina

Mermerna pećina

Mermerna Pećina se nalazi u selu Donja Gadimlja, u opštini Lipljan na Kosovu i Metohiji, oko 20 km južno od Prištine i 360 km od Beograda, na istočnoj strani kosovske doline. Mermena Pećina je dobila ime po oblikovanom kamenu krečnjaku od koga je formirana, sa najstarijim stenama iz perioda Palaeozoika, jer je prirodan proces njenog stvaranja trajao tokom svih geoloških perioda od pre 200 miliiona godina. Ukupna dužina istraženih kanala Mermerne pećine iznosi 1.260 metara, a deo koji je pristupačan za turiste je dugačak 440 metara. Temperatura vazduha u Mermernoj pećini se kreće od 10 – 15°C, zavisno od galerije. Mermerna Pećina je sačinjena od mermernih litica nastalih metamorfozom krečnjaka, što prestavlja redak prirodni fenomen. Jedinstvenost ove pećine je, pored jedinstvenog pećinskog nakita koji je formiran u mermeru, velika koncentracija različitih oblika pećinskog nakita na malom prostoru.

U Mermernoj Pećini razlikujemo Ulaznu, Zapadnu, Severnu i Istočnu galeriju. Ulazna galerija Mermerne pećine je potpuno zapušena i nije dostupna speleološkim istraživanjima. Zapadna galerija je u obliku lavirinta sačinjenog od brojnih “slepih” hodnika. Severna galerija Mermerne pećine sadrži brojne pećinske ukrase, sa vrlo retkim aragonitskim nakitom. Istočna galerija vodi do “Dugog” i “Plavog kanala”, koji je povezan sa “Dolinom suza”. “Plavi kanal” Mermerne pećine je dobio ime po pećinskom nakitu plave boje. Kanali (hodnici) Mermerne pećine su ispunjeni masivnim stubovima, dok je tavanica prekrivena stalaktitima. Neki stubovi dostiži visinu do 5 metara i prekriveni su šiljcima, što takođe predstavlja specifičnost Mermerne Pećine. Pećinski ukrasi su različitih boja, od belo-kristalne do crvene, sa mnogobrojnim nijansama između ove dve boje. Mermerna Pećina je za turiste otvorena 1976. godine. Da bi bila pristupačna za turiste, iz Mermerne pećine je uklonjena velika količina nanosa i ruševina, što je uticalo na promenu mikro-klime, a posledice se još uvek istražuju. Mermerna pećina je zaštićena Zakonom kao spomenik prirode. Veliki deo Mermerne pećine je još uvek neistražen, jer su tokom njene evolucije mnogi prolazi i dvorane zapušeni blatom (muljem) i šljunkom. Po prosečnom nivou padavima od 610 mm područje Gadime pripada područjima sa malom količinom padavina. Sneg u kosovskom bazenu pada u novembru i traje do marta, sa najvišim količinama u decembru i januaru. Tokom zime visina snežnog pokrivača u kosovskom bazenu dostiže 1,5 metar. Snežne padavine u dolini reke Klysyr imaju veliki uticaj na površinske i podzemne vode, posebno na podzemni tok i jezero u Mermernoj pećini.

 

SHARE IT: