Manastir Vujan

Manastir Vujan

Manastir Vujan se nalazi na šumovitoj, južnoj padini planine Vujan, na putu Čačak – Gornji Milanovac, 4 km od malenog sela Prislonica, poznatom po starinskoj seoskoj arhitekturi i Saboru Frulaša, koji se od 1987. godine tradicionalno održava svakog jula.

Stari srednjovekovni manastir Obrovin, nastao u doba Nemanjića, srušen je 1597. godine. Prema jednom zapisu, srednjevekovni manastir je opusteo, pa ga je 1579. godine, kao i manastir Vraćevšnicu, obnovio rudnički episkop Diomidije. Verovatno je krajem 17. veka i ovaj manastir porušen i opusteo. Današnji manastir Vujan, posvećen Svetom arhanđelu Mihajlu, podignut je 1805. godine na par kilometara od nekadašnjeg manastira, u šumi, zaslugom Radisava Miloševića iz Prislonice i Nikole Lunjevića iz Lunjevice. Manastir Vujan je lepa jednobrodna crkva, bez kupole. Iznad priprate manastira Vujan, koja ima nadstrešnicu, nalazi se visoki zvonik. Crkva manastira Vujan je živopisana 1808. godine i freske su delimično sačuvane. Ukrašavanje ikonostasa svetog hrama obavili su čuveni zografi braća Jeremija i Stojan Mihajlović. Nešto kasnije, pored hrama je Lunjevica podigao poludrveni konak sa doksatima za monahe i kamenu spomen česmu. U uglu porte manastira Vujan sagradio je čardak u kome je odsedao za vreme boravka o praznicima.

U crkvi manastira Vujan, pored groba ktitora koji se nalazi uz južni zid naosa, ovde su grobovi uglednih ličnosti – nepoznatog monaha, gazde Nikole Milićevića i hadži Josifa Miloševića, uglednog starešine ovog manastira, kao i mošti vojvode Lazara Mutapa, istaknutog vojvode Prvog srpskog ustanka. Vojvodi Nikoli Lunjevcu je ovde podigla spomenik njegova unuka, kraljica Draga Mašin. Kralj Aleksandar Obrenović poklonio je manastiru Vujan veliki i lepo uređen konak. Manastir Vujan slavi Svetog Arhangela Gavrila (26. jula), jednog od anđela božjih, koji ima ulogu vesnika. U manastiru Vujan borave monasi posvećeni molitvi. Crkva manastira Vujan ima status spomenika kulture i pod zaštitom je države.

Po projektu i finansiranjem Turističke Organizacije Čačak i zalaganjem Stefana Lukića, na planini Vujan je postavljena signalizacija za pešačko-planinarsku ”Stazu patrijarha Pavla” – stazu zdravlja i isceljenja, od Atomske Banje Gornja Trepča do manastira Vujan. Ovo je bio prvi, zahtevniji i teži, segment projekta, u drugom će se izraditi i okačiti tematske table sa mislima patrijarha Pavla, a u planu je još jedan krak staze. Srpski patrijarh Pavle (tada Gojko Stoječević) je tokom Drugog svetskog rata boravio u manastiru Vujan, posle dijagnostifikovane bolesti pluća, kada su mu lekari prognozirali 3 meseca života. Šetnja Vujnom, banjska voda i manastriski mir pomogli su tadašnjem monahu – budućem srpskom patrijarhu da se potpuno izleči. U znak zahvalnosti izrezbario je i poklonio manastiru Vujan drveni krst sa raspećem.

SHARE IT: