Manastir Vrdnik – Sremska Ravanica

Manastir Vrdnik – Sremska Ravanica

Manastir Vrdnik, zvanično Sremska Ravanica je jedan od najznačajnijih fruskogorskih manastira, smešten u poznatom banjskom centru Vrdniku. Prvi put se fruškogorski manastir Vrdnik pominje u turskim defterima 1566. godine, iako nema jasnih podataka o vremenu njegovog osnivanja i ktitoru. Manastir Vrdnik je osnovan u 15. veku, pre turske invazije u ove krajeve. Njegova istorija počinje događajem posle Velike seobe Srba, krajem 17. veka, kada su se monasi manastira Ravanica, koji su preneli telo Svetog kneza Lazara u Sent Andreju, našli u napuštenom sremskom manastiru. Tada manastir Vrdnik – sremska Ravanica postaje duhovno središte i središte kulta Svetog kneza Lazara.

Originalna crkva manastira Vrdnika je zidana od kamena i opeke. Krovni pokrivač je bio izrađen od hrastove šindre. Ovaj hram je proširen kako bi primio mošti svetog kneza Lazara, ali je bio nedovoljan da primi brojne hodočasnike, koji su dolazili da se poklone moštima kosovskog velikomučenika. Mošti svetog kneza Lazara su čuvane u manastiru Vrdniku od 1697. do 1942. godine. Početkom Drugog svetskog rata su mošti Svetog kneza Lazara prenete u Sabornu crkvu u Beogradu, a tek 1989. godine vraćene u manastir Ravanicu, odakle su krenule na svoj viševekovni put, gde konačno počivaju.

Izgradnja današnje crkve manastira Vrdnik je započeta početkom 19. veka. To je velika jednobrodna građevina, sa malim kubetom, građena u klasicističkom stilu, vrlo prostrane i svetle unutrašnjosti. U manastiru Vrdniku je čuvana prekrasna Pohvala knezu Lazaru, koju je 1402. godine, posle Kosovske bitke, zlatnim nitima izvezla monahinja Jefimija. Ikonostas crkve manastira Vrdnik, koji obuhvata likove srpskih svetitelja, lik velikomučenika svetog kneza Lazara i Svetog Save, izradio je 1853. godine Dimitrije Avramović, jedan od najistaknutijih srpskih slikara 19. veka. U crkvi manastira Vrdnik se čuvaju svete mošti hrišćanske velikomučenice Anastasije. Monasi manastira Ravanica su po dolasku u manastir Vrdnik, u manastirskoj porti zatekli česmu koju su izgradili Turci, sa natpisom na turskom jeziku. Obnovili su česmu i postavili novi natpis koji govori o vremenu izgradnje manastira sa slovenskim krstom, dok se na drugoj strani nalazi turski natpis. U porti manastira Vrdnik se nalazi spomenik čuvenoj i plodnoj srpskoj pesnikinji Milici Stojadinović Srpkinji, čija porodica je bila poreklom iz Vrdnika. Iako je crkva manastira Vrdnik posvećena Vaznesenju, ovde se proslavlja kao nacionalni praznik Vidovdan, kada veliki broj posetilaca dolazi u manastir Vrdnik Ravanicu da se pokloni knezu mučeniku.

SHARE IT: