Manastir Vraćevšnica

Manastir Vraćevšnica

Manastir Vraćevšnica sa crkvom Sv. Đorđa nalazi se na južnim padinama planine Rudnik, na putu između Gornjeg Milanovca i Kragujevca. Manastir Vraćevšnica je sa svih strana opkoljen šumom, tako da se ne primećuje dok mu se sasvim ne približite. Manastir Vraćevšnicu je podigao 1431. godine srpski čelnik Radič Postupović, zahvaljujući se Svetom Đorđu za srećan povratak iz bitke na Kosovu.

Arhitektura crkve manastira Vraćevšnica predstavlja sažet tip građevina moravske škole. To je jednobrodna građevina, bez kubeta, sa apsidom, unutra polukružnom, a spolja petostranom. Crkva manastira Vraćevšnica je spolja obložena kvaderima tesanog kamena i ukrašena dvostrukim nizom arkada. Manastir Vraćevšnica ima veoma burnu istoriju. Nekoliko puta je zapusteo i stradao, pa je zatim obnavljan. U ovom manastiru borave dečanski monasi sa moštima Svetog Stefana Dečanskog od 1805. do 1813. godine. Godine 1842. sagrađen je zvonik na zapadnoj strani manastira Vraćevšnica. Konačno je manastir Vraćevšnica obnovljen od strane Kneza Miloša Obrenovića 1860. godine. Manastir Vraćevšnica je bio politički i kulturni centar čitavog rudničkog regiona. Manastirski kompleks Vraćevšnice upotpunjavaju tri konaka podignuta u raznim vremenskim periodima. Najstariji je iz vremena zidanja Vraćevšnice, koji je obovljen 1834. godine. Drugi, najiteresantniji po arhitekturi, podigao je knez Miloš 1825. On je potpuno izgoreo 1920. godine ali je 1966. restauriran. Deo starog konaka podignut je 1868. godine konak sa zvonikom ispod koga se nalazi hodnik sa ulaznim vratima. U dvorištu manastira Vraćevšnice sahranjena je baba Višnja, majka kneza Miloša, o čemu svedoči spomenik iz 1901. godine.

SHARE IT: