Manastir Sveti Roman Đunis

Manastir Sveti Roman Đunis

Manastir Sveti Roman nalazi se u uvali između Ražnja i Đunisa, nadomak Aleksinca i sela Đunis na obali Južne Morave. Ovo svetilište se prvi put pominje u hrisovulji vizantijskog cara Vasilija II, izdatoj 1020. godine Ohridskoj arhiepiskopiji. Manastir posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice je nazvan po Romanu Sinajcu, iscelitelju i čudotvorcu iz 9. veka i jednom od učenika svetog Klimenta, koji je sahranjen u ovom manastiru.

Manastir Sveti Roman je poznat i pod imenom Koničinik ili Konjica. Po narodnom predanju, manastir Svetog Romana je obnovio sluga kneza Lazara, koji je, čuvajuci stado, naišao na razrušen grob Svetog Romana. 1498. godine u manastiru Svetog Romana žive dva kaluđera. U turskim popisima se manastir Sveti Roman pominje 1516. godine. Najveća razaranja manastir Sveti Roman je doživeo u 16. veku i u vreme austro-turskog rata u 18. veku, kada je porušen do temelja. Sa jugozapadne strane crkve manastira Svetog Romana u Đunisu je 1852. godine podignuta velika zvonara od kamena u obliku kule, za koju je 1833. godine knez Miloš darovao jedno zvono.

Crkva manastira Svetog Romana građena je na starim temeljima od 1793. i 1796. godine. Osnova je u obliku trolista, sa kubetom koje se oslanja na pilastre i sa polukružnim apsidama. Uz južni zid manastira Svetog Romana nalaze se kapela i grob Svetog Romana. Priprata se sastoji od dva dela : iz severnog dela se ulazi u hram, a iz južnog dela u kapelu Svetog Romana. Manastirski konak je zidan 1796. godine, a sprat je dozidan 1847. Još u tursko vreme u manastiru Sveti Roman je bila škola i internat za siromašnu decu i ratnu siročad, sve do 1918. godine. U manastiru Svetog Romana je po jednom predanju izlečen Đorđe Pila, koji je u zahvalnost, od turskih vlasti izdejstvovao dozvolu za obnovu manastira. Crkva manastira Svetog Romana je živipisana 1796. i 1831. godine. Hrabri ruski dobrovoljac carske Rusije, Nikolaj Nikolajevič Rajevski, koji je poginuo tokom turskog napada avgusta 1876. godine i bio inspiracija Tolstoju za lik grofa Vronskog u romanu Ana Karenjina, sahranjen je u manastiru Svetog Romana.

SHARE IT: