Manastir Sisojevac

Manastir Sisojevac

Manastir Sisojevac, posvećen Preobraženju se nalazi u selu Sisevcu, pored izvora reke Crnice, u istočnoj Srbiji. Manastir Sisojevac je sagrađen verovatno u osmoj deceniji 14. veka, a prvi put se pominje 1398. godine u povelji kneginje Milice monahu Sisoju, koji se pominje kao ktitor crkve. U srpskom narodu je sveti Sisoje poznat kao zaštitnik dece i brzi pomoćnik u svakoj nevolji.

Po arhitekturi manastir Sisojevac pripada moravskog skoli, sa trolisnom osnovom, bez moravskih dekorativnih ukrasa na fasadi. Naos manastira Sisojevca je podeljen na tri traveja, sa kupolom iznad srednjeg dela i kasniije dodatom pripratom kvadratne osnove. Sve tri apside manastira Sisojevac su spolja sedmostrane, a iznutra polukružne. Fasada manastira Sisojevca je ukrašena slepim arkadama i frizom koji se oslanja na jednostavno profilisane konzole.

Crkva manastira Sisojevca je bila spolja omalterisana i ukrašena slikanom dekoracijom. Freske, koje po ktitorskom portretu despota Stefana Lazarevića, potiču iz doba posle 1402. godine, sačuvane su samo u fragmentima. U oltaru crkve manastira Sisojevac su naslikane kompozicije iz Starog Zaveta. U naosu crkve manastira Sisojevca se raspoznaju scene iz ciklusa Hirstovih cuda, Parabola, svetih ratnika u stojećem položaju i svetitelja, naslikanih u medaljonima. Osamdesetih godina 20. veka je obnovljen centralni deo crkve manastira Sisojevca, a 1993. godine priprata.

SHARE IT: