Manastir Rudenica

Manastir Rudenica

Manastir Rudenica, posvećen Svetom Iliji se nalazi u blizoj okolini župskog Aleksandrovca, samo nekoliko kilometara od manastira Veluće. Manastir Rudenica je smešten iznad istoimenog sela, na ivici šumovitog brega pored potoka, teško je pristupačan i potpuno usamljen. Ktitori crkve manastira Rudenica su vlastelin Vukašin i žena Vukosava.

Crkva manastira Rudenice je sazidana za vreme vladavine depota Stefana i brata Vuka 1410. godine u “moravskom stilu”. Crkva Rudenice je trikonhalnog oblika, ozidana kamenom, sa spoljnim petostranim apsidama, a iznutra polukruznim. Na zapadnoj strani crkve manastira Rudenice je priprata, iznad koje se uzdiže niska kalota, dok se iznad središnjeg dela nalazi osmostrana kupola. Na omalterisanim fasadama je fresko tehnikom bio oponašan način zidanja pomoću kamena i opeke. Na ktitorskom portretu u donjoj zoni na zapadnom zidu manastira Rudenice naslikani su despot Stefan sa crkvom u rukama i njegov brat Vuk, južno od vrata. Severno od vrata su Sveti Konstantin i Jelena, dok su na južnom zidu ktitori vlastelin Vukašin sa ženom Vukosavom, čiji profili su prikazani okrenuti prema despotu Stefanu. Sem imena ktitora, o građenju i rušenjima crkve manastira Rudenica se ne zna mnogo. Postoji predanje da je prilikom izgradnje manastira Veluće, majstor u Rudenici vadio kamen za crkvu na mestu gde se nekada kopala ruda. Polovinu izvađenog kamena je ostavljao, a drugu polovinu odnosio u Veluće. Kada je Veluće bilo ozidano do polovine, crkva u Rudenici je bila završena. Kada je to čuo, despot Jovan je prokleo Rudenicu, poželevši da ona nikada “ne propeva”. Manastirska crkva u Rudenici je bila u ruševinama do 1936. godine, kada je obnovljena. U odnosu na veličinu crkve, manastir Rudenica je prilično bogat kamenom plastičnom dekoracijom. Na crkvi manastira Rudenica ima sedam dvodelnih prozora /bifora/ i nekoliko rozeta sa cvetnim motivima i tradicionalnim elementima, čineći da se na fasadi nigde ne mogu videti istovetni ukrasi. Novi konak manastira Rudenice je osvećen 1985. godine.

SHARE IT: