Manastir Rača

Manastir Rača

Manastir Rača se nalazi uz reku Raču, u blizini Bajine Bašte. Srednjovekovni manastir Rača, sa crkvom Vaznesenja Hristovog je verovatno zadužbina srpskog kralja Dragutina Nemanjića iz 13. veka, koju su porušili Turci krajem 17. veka. Manastirska crkva Rače je obnovljena 1795. godine po ugledu na crkvu Svetog Ahilija u Arilju. Sagrađena sigom i pritesanim krečnjakom, crkva manastira Rače ostavlja utisak pažljivog zanatskog rada, koji prati tradiciju raškog graditeljskog obrasca.

Osnova crkve manastira Rače, u vidu slobodnog krsta sa polukružnom apsidom je duga 2 metra, dok je poprečni deo sa pevanicama širok 13,7 metara. Greben krova na brodu crkve manastira Rače je na visini od 12,5 metara, dok sa kupolom, visina crkve iznosi 20 metara. Osećaju sklada manastira Rače doprinose ikonostas i živopis u duhu postvizantijskog slikarstva, sa jakim uticajem poznog provincijskog baroka.

Ikonostas manastira Rače je 1840. godine izradio poznati karlovački slikar Georgije Bakalović. Na impozantnom ramu se vidi 38 ikona u uljanoj tehnici, sa okvirom od rezbarene lipovine. Pored carskih dveri izložen je deo svetih moštiju monaha Teoktista, odnosno desna nadlaktica kralja Dragutina Nemanjića. U novom konaku manastira Rače, pred posetiocima se otvara riznica, u kojoj su izložene vredne kopije rukopisa iz 17. i 18. veka. Uz njih stoji maketa „Miroslavljevog Jevanđelja” (rukopisa neprocenjive vrednosti i najznačajnijeg spomenika srpske književnosti iz 12. veka), čiji je original, tokom II Svetskog rata sačuvao od uništenja iguman Platon Milojević, zakopavši ga ispod kamenih ploča u oltaru crkve manastira Rače.

SHARE IT: