Manastir Pavlovac

Manastir Pavlovac

Manastir Pavlovac se nalazi na Kosmaju, u selu Koraćici, pored Pavlovačkog potoka, po kome je i dobio ime. Podignut je po naredbi despota Stefana Lezarevića. Manastir Pavlovac su krajem 14. veka, sagradili učenici Rada Borovića (Rada neimara), koji je bio despotov dvorski arhitekta. Manastir Pavlovac je u ruševinama bio oko 280 godina. Obnovljen je u drugoj polovini 16. veka. U Pavlovcu je patrijarh Arsenije Čarnojević služio jednu od poslednjih liturgija pred prelazak sa narodom seobu u Ugarsku 1690. godine. Međutim, bratstvo manastira nije moglo napustiti ovaj Božji dom, pa su ih Turci sve ubili, a manastir spalili i razorili. Njihove mošti se nalaze, posebno obeležene, u temelju crkve. Manastir Pavlovac je obnovljen 1967. godine. Manastir Pavlovac je građen od lomljenog kamena i živog kreča. Manastirski kompleks sastoji se od crkve, manastirskog konaka na južnoj strani i verovatno letnjikovca despota Stefana Lazarevića, na severnoj strani od crkve. Manastir Pavlovac je posvećen Svetom Nikoli. Putem iz Sopota za Koraćicu se stiže u ovaj manastir. Prvo skretanje desno kada se uđe u selo i ide se do skretanja gde je putokaz.

Posle prenošenja srpske prestonice iz Kruševca u Beograd, 1405. godine, verovatno je prvo usledila obnova starijih crkvenih objekata. Pavlovac je novoizgrađeni manastir, a prvi put je zabeležen u povelji despota Stefana koja je pisana u „Pavlovce“. Povelja je datovana u novembar 1424. godine, a boravak despota je siguran znak da je manastir bio graditeljski završen do te godine. Ukoliko se uzme da je izgradnja ovakvog manastirskog kompleksa mogla da traje popriličan broj godina, vreme početka zidanja Pavlovca se može orijentaciono opredeliti u drugu deceniju 15. veka. Nemanja Markovic, 600 godina manastira Pavlovac

U blizini manastira Pavlovca je selo Markovac, gde je despot Stefan iznenada umro 1427. godine. Iznad manastira Pavlovca, pored puta nalaze se kameni sarkofag i česma Stefana Lazarevića. Manastir Pavlovac je aktivna muška monaška zajednica, o kojoj brinu monasi.

SHARE IT: