Manastir Nova Pavlica

Manastir Nova Pavlica

Nova Pavlica je zadužbina kosovskih junaka Stefana i Lazara Musića, sinova čelnika Muse, velikog župana Ibarske Župe i sestrića Kneza Lazara, čija majka Dragana je bila sestra Kneza Lazara. Smatra se da je manastir Nova Pavlica podignut i oslikan uoči kosovskog boja, od 1383. do 1389. godine, na mestu gde se odvajkada kopala ruda, a posebno srebro, oko 2 km jugoistočno od srednjovekovnog grada Brvenika. Manastir Nova Pavlica, zajedno sa Manastirom Stara Pavlica je bio u sastavu srednjovekovne Brveničke Župe. Manastirska crkva je posvećena Vavedenju Bogorodicinom u obliku trikonhosa, sa upisanim krstom i naglašenom kupolom, koja počiva na četiri vitka stuba. Manastir Nova Pavlica je izgrađen od obrađenog i neobrađenog kamena i posle omalterisan. Na zapadnoj strani priprate manastira uzdiže se kula sa zvonikom.

Iako sa izvesnim provincijskim obeležjem, živopis manastira Nova Pavlica ima visoke kvalitete. Sačuvan je samo u glavnom delu hrama Nove Pavlice, i to bolje u donjim zonama. Svojim likovnim vrednostima izdvajaju se portreti braće Musića na zapadnom zidu, kao i pojedine figure svetitelja u južnoj pevnici. Manastir je posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice.

SHARE IT: