Manastir Lepenac

Manastir Lepenac

Manastir Lepenac se nalazi u blizini naselja Brzeće, na desnoj obali Rasine, u ataru sela Lepenac. Manastirska crkva Lepenca sa početka 15. veka je verovatno zadužbina Radiča Postupovića, jednog od najmoćnijih čelnika vlastele Stefana Lazarevića, visokog oblasnog kneza države Đurđa Brankovića. Manastir Lepenac je posvećen Svetom Stefanu. Crkva manastira Lepenac je imala osnovu sažetog trikonhosa sa pripratom i kube koje je trebalo da počiva na pilastrima. Sve apside manastira Lepenac su spolja višestrane, iznutra polukružne. Zanimljivo je da manastir Lepenac svojom dužinom od preko 20 metara, predstavlja jednu od najvećih gradjevina moravske škole. Stariji način zidanja, po uzoru na spomenike moravske škole sačuvan je u visini manastira od oko 2 metra. Verovatno je sredinom 16. veka nastavljena gradnja koja je dala današnji izgled manastira. Do manastira Lepenca se stiže stazom kroz šumu u dužini od ca 700 metara, koja vodi od reke Rasine.

U blizini Brzeća, na putu za Kopaonik, u samom Nacionalnom Parku Kopaonik, nalazi se svetilište Metođe iz 3. veka, sa crkvicom i gejzirom. Trećeg jula na dan Sv. Metodija, praznik je u Brzeću i celom kopaoničkom kraju. U blizini Kopaonika, na putu prema Goču su ostaci Manastira Milentija iz 14. veka, čiji je zadužbinar bio takođe čelnik Radič Postupović.

SHARE IT: